Home » Strafrecht » Oplichting

Oplichting

Oplichting kun je omschrijven als het door middel van slinkse middelen bewegen van een ander tot iets dat die zonder inzet van die slinkse middelen niet zou hebben gedaan. U kunt denken aan het aannemen van een valse naam of hoedanigheid, het aanwenden van listige kunstgrepen, een samenweefsel van verdichtsels. Voor een veroordeling wegens oplichting dient de rechter daarnaast te constateren dat een verdachte het oogmerk had zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen.

Verdenking van oplichterij

De verdenking van oplichterij kan vele verschillende vormen aannemen. Mede vanwege de brede definitie van oplichting kan een advocaat vaak goed verweer voeren bij een verdenking hiervan. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van oplichterij spelen de omstandigheden van elk specifieke geval een grote rol. Het punt waarop bijvoorbeeld een civielrechtelijke wanprestatie verandert in strafrechtelijke oplichting is sterk afhankelijk van concrete feiten en omstandigheden.

Veroordeling wegens oplichting

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen worden vervolgd ter zake van oplichting. Voor een veroordeling kan de rechter bij natuurlijke personen – naast een geldboete en een taakstraf – ook een gevangenisstraf opleggen. In geval van een veroordeling spelen, voor de vraag welke straf de rechter oplegt, allerlei factoren een rol. Bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

Strafbare poging | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ook de mate waarin de verdachte door de overtreding voordeel heeft verkregen. En daarnaast de mate waarin door de gedraging het vertrouwen in de markt is geschaad. Gelet op de (mogelijk) verregaande consequenties is het van groot belang in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen. We denken graag mee met u over vraagstukken met betrekking tot de verdenking ter zake van oplichting. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een afspraak.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.