Indien sprake is van strafbare gedragingen binnen de sfeer van een onderneming kan de onderneming door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. In dit verband valt te denken aan strafbare feiten als omkoping, valsheid in geschrift, maar ook aan overtreding van milieuwetgeving of van fiscale regelingen. Niet alleen grote multinationals, maar ook het midden- en klein bedrijf (MKB) zijn steeds vaker onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek.

Het strafrechtelijk ingrijpen kan verregaande gevolgen hebben; zo bestaat de mogelijkheid om een geldboete op te leggen tot maximaal 10 % van de jaaromzet. Ook kan worden beslist om een onderneming stil te leggen. Naast een strafrechtelijke sanctie kan strafrechtelijk onderzoek (negatieve) gevolgen hebben voor uw bedrijf, zoals imagoschade. Bij de te bepalen strategie houden onze advocaten daarom rekening met alle voor uw bedrijf aanwezige belangen.

Strafrecht advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies