Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Medisch tuchtrecht

U hoopt er als zorgverlener nooit mee te maken te krijgen: het medisch tuchtrecht. Desalniettemin kan het iedere zorgverlener overkomen. Er wordt over uw handelen (of nalaten), door bijvoorbeeld een patiënt, geklaagd bij het tuchtcollege. De ervaring leert dat dit de nodige impact heeft voor een hulpverlener en dat is niet geheel onbegrijpelijk. Zeker omdat klachten (volledig) onterecht kunnen zijn, een onjuiste weergave van het feitencomplex behelzen of te veel op de persoon spelen. Juist omdat er vaak de nodige emoties bij komen kijken en u als zorgverlener bovendien aan allerlei complexe wetgeving en open normen bent gebonden, is het raadzaam om in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen.

Medisch tuchtrecht gespecialiseerde advocaat

Een advocaat kan voor u het verschil maken en bewaart bovendien de benodigde afstand. Onze specialist in deze zaken is Paul Verweijen. Een gespecialiseerde advocaat die dankzij zijn ruime (zittings)ervaring en zijn kennis van de medische wereld u adequaat kan bijstaan. Veel zorgverleners zijn verzekerd waardoor de rechtsbijstandverzekering de juridische kosten vergoedt. U kunt hem direct bereiken op 010-269 99 09. Hieronder vindt u meer uitleg over het medisch tuchtrecht.

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is de basis van het medisch tuchtrecht (Wet BIG). Hieronder staan de 8 beroepen geregeld die vallen onder het medisch tuchtrecht:
• Arts;
• Apotheker;
• Fysiotherapeut;
• Gezondheidszorgpsycholoog;
• Psychotherapeut;
• Tandarts;
• Verloskundige;
• Verpleegkundige.