Home » Strafrecht » Jeugdstrafrecht advocaat » Jeugdstrafrecht informatie voor ouders

Jeugdstrafrecht informatie voor ouders

Wat als mijn kind verdachte is van een strafbaar feit?

Dat hangt helemaal af van de specifieke situatie. Heeft u (per brief) van de politie begrepen dat uw kind als verdachte zal worden gehoord? Heeft de politie u gebeld omdat uw kind is aangehouden? Of stond de politie vanochtend vroeg voor de deur om uw zoon of dochter mee te nemen naar het bureau? Over al die situaties in het jeugdstrafrecht vindt u hieronder meer informatie.

Uitnodiging voor verhoor minderjarig kind

Is er een brief van de politie thuis bezorgd waarin staat dat uw kind zich binnenkort op het politiebureau moeten melden voor een verhoor? Heeft de politie gebeld of is er zelfs een (wijk)agent aan de deur geweest om een afspraak te maken voor moment waarop uw zoon of dochter als verdachte wordt verhoord? Erachter komen dat uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit is – gelukkig – geen dagelijkse kost.

Wij zien vaak dat ouders, nadat zij van de eerste schrik zijn bekomen, een gesprek aangaan met hun zoon of dochter en dan zelf met hun kind mee gaan naar het verhoor. In sommige gevallen is daar helemaal niets mis mee. Toch raden wij aan altijd eerst advies in te winnen van een advocaat die thuis is in het jeugdstrafrecht zodra u erachter komt dat uw kind als verdachte door de politie gaat worden gehoord. In de brief van de politie staat waarschijnlijk dat u op eigen kosten een advocaat kunt inschakelen. Laat u zich daar niet direct door ontmoedigen. Bij een (kort) eerste telefonisch consult worden geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen u dan van advies op maat voorzien, zodat u goed geïnformeerd kunt besluiten om òf samen met uw kind naar het verhoor te gaan òf om toch (tegen beperkte kosten) een advocaat mee te nemen.

Uw kind is aangehouden door de politie

In sommige gevallen wordt uw kind niet eerst uitgenodigd voor een verhoor, maar wordt hij of zij direct aangehouden. Dat gebeurt als het een feit op heterdaad wordt ontdekt of als het gaat om een ernstige(re) verdenking. In dat laatste geval staat de politie vaak ’s ochtends vroeg bij u op de stoep om uw kind buiten heterdaad aan te houden. Het is enorm schrikken als uw kind wordt aangehouden. Wat staat uw kind allemaal te wachten? Hoe lang mag de politie uw kind op het politiebureau houden? Moet u een advocaat regelen? U leest het hier.

Wanneer uw zoon of dochter als verdachte door de politie is aangehouden mag hij of zij eerst 6 uur op het politiebureau worden vastgehouden. Elke aangehouden minderjarige heeft recht op bijstand door een advocaat voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor. Zodra uw kind op het politiebureau aankomt zal de politie dan ook de piketadvocaat op de hoogte moeten brengen. Ook in het weekend en ’s avonds (tot 20.00 uur) is er altijd een piketadvocaat beschikbaar. U kunt bij de politie informeren naar de naam van de advocaat of wachten tot de piketadvocaat contact met u zoekt.

Als ouder(s) kunt u ook een advocaat naar uw keuze inschakelen die de belangen van uw minderjarige kind dan (verder) kan behartigen. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die uw kind bijstaat en vertrouwen hebt in zijn of haar deskundigheid. Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen terecht kunt en dat uw zoon of dochter van de best mogelijke rechtsbijstand wordt voorzien. Laat u de kwaliteit van de rechtsbijstand aan uw kind liever niet aan het toeval over? Zoek dan contact met ons team van jeugdstrafrechtadvocaten om de mogelijkheden te bespreken uw kind tijdens zijn verblijf op het politiebureau verder bij te staan. Veelal is er op korte termijn iemand beschikbaar die de belangen van uw zoon of dochter kan behartigen.

Wat gebeurt er na het onderzoek door de politie?

In veel gevallen zal uw kind nadat het verhoor is geweest naar huis mogen. Een verblijf op een politiebureau maakt vaak behoorlijke indruk op minderjarigen. Justitie moet er dan ook voor zorgen dat de vrijheid van een jeugdige niet langer wordt beperkt dan nodig. Als uw zoon of dochter is aangehouden dan mag het verblijf op het politiebureau in eerste instantie 6 uur duren.

Als uw kind naar huis mag, betekent dat niet automatisch hij of zij ook van de politie en Justitie af is. In het gunstigste geval wordt de zaak geseponeerd, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is. Is er volgens Justitie wel genoeg bewijs dat uw kind bij een strafbaar feit is betrokken, maar gaat het om een licht feit en is het de eerste keer, dan kan voor een Halt-straf worden gekozen. U als ouder(s), uw kind en als u die heeft een advocaat moeten met Halt instemmen. Een Halt-straf is alleen mogelijk als uw kind betrokkenheid bij een strafbaar feit erkent.

Uitnodiging voor zitting bij OM of kinderrechter

Gaat het om een ernstiger strafbaar feit of ontkent uw kind zich aan een strafbaar feit schuldig te hebben gemaakt, maar ziet het Openbaar Ministerie dat anders, dan zijn er twee opties. Of uw kind wordt voor een TOM-zitting uitgenodigd (ook wel een onderhoud ten parkette of OTP-zitting genoemd), of uw kind moet bij de kinderrechter voorkomen.

Tijdens een zitting bij het Openbaar Ministerie wordt er gezocht naar manieren om een zaak niet aan de kinderrechter voor te leggen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld willen dat de jeugdige een taakstraf van een aantal uren uitvoert. Schakel altijd een advocaat voor uw kind in als jullie worden uitgenodigd voor een TOM-zitting, is ons advies. Dat wordt niet altijd automatisch geregeld, terwijl er wel consequenties kunnen zijn voor de toekomst van uw kind.

Jeugdstrafrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Als jullie met het voorstel van het OM instemmen dan komt dit voor altijd op het strafblad van uw kind te staan. U kunt voor bijstand aan uw minderjarig kind tijdens een OM-zitting of OTP-zitting altijd terecht bij een van de jeugdrecht advocaten van Cleerdin & Hamer Advocaten.

Moet uw kind voor een rechter verschijnen dan wordt in veel gevallen een dagvaarding naar uw huis gestuurd waar de datum en het precieze tijdstip van de zitting op zijn aangegeven. Op zitting wordt de zaak door een kinderrechter behandeld. De kinderrechter is een rechter die is gespecialiseerd in jeugdstrafrechtzaken. Voor een zitting bij de kinderrechter heeft uw kind altijd recht op een advocaat. U mag zelf een advocaat kiezen voor uw kind om hem of haar in die procedure bij te staan. Is de advocaat van uw keuze gespecialiseerd in jeugdstrafrecht dan hoeven daar verder geen kosten aan verbonden te zijn. Dat geldt ook als u de keuze laat vallen op een van de onze experts op het gebied van het jeugdstrafrecht. De persoonlijke en juridische belangen van uw kind zijn bij ons in goede handen!

Verlenging voorarrest

Als uw kind na die 6 uur verhoor nog niet in vrijheid wordt gesteld, dan moet hij of zij in verzekering worden gesteld. Dit gebeurt als de politie meer tijd nodig heeft om de zaak te onderzoeken en als uw kind van een (ernstig) misdrijf wordt verdacht. De inverzekeringstelling geldt voor maximaal 3 dagen. Binnen die periode moet uw kind zoveel mogelijk en zo snel als mogelijk in vrijheid worden gesteld.

Zijn er zorgen over uw zoon of dochter omdat die in korte tijd vaker bij de politie in beeld is gekomen of omdat het om een heel ernstige verdenking gaat, dan kan hij of zij ook worden voorgeleid aan de (kinder)rechter-commissaris. De kinderrechter moet beslissen of het nodig is dat uw kind nog (maximaal) 14 dagen langer vast moet blijven zitten. Wordt dat nodig gevonden dan moet uw kind naar een jeugdgevangenis. Bij minderjarigen moet de kinderrechter extra goed onderzoeken of uw zoon of dochter onder bepaalde voorwaarden naar huis mag. Denk dan bijvoorbeeld aan begeleiding door de jeugdreclassering of een contactverbod met medeverdachten en slachtoffer(s).

Bij de voorgeleiding aan de kinderrechter-commissaris is altijd een advocaat aanwezig om uw kind juridisch bij te staan. Dat kan een advocaat naar uw keuze zijn, maar ook de toegewezen piketadvocaat. Ook de ouders mogen bij de voorgeleiding aanwezig zijn. Mag uw kind niet direct na de voorgeleiding (onder voorwaarden) naar huis, dan volgt binnen de termijn waarbinnen uw kind van de rechter-commissaris in voorarrest moest blijven een raadkamerzitting bij de rechtbank plaats. Daar beslissen 3 rechters of het voorarrest verlengd moet worden of dat uw kind onder voorwaarden naar huis mag. Ook bij die raadkamerzitting kunt u, naast de advocaat van uw zoon of dochter, zelf aanwezig zijn. De verlenging van het voorarrest heet de gevangenhouding en kan voor 30, 60 of voor 90 dagen worden bevolen. Bij minderjarigen wordt vaak met maximaal 30 dagen per keer verlengd. De voorlopige hechtenis van jeugdigen moet namelijk, vanwege de grote impact daarvan op de minderjarige en de rest van het gezin, zo snel als mogelijk worden beëindigd.

Wanneer schakel ik een advocaat voor mijn kind in?

In een aantal gevallen heeft uw kind recht op bijstand door een advocaat. U hoeft dan niet per se actief op zoek te gaan naar een advocaat voor uw kind. Dat geldt bijvoorbeeld als uw kind wordt aangehouden, of op een zitting bij de kinderrechter moet komen. Er wordt dan altijd een (piket)advocaat aan uw kind toegewezen die uw kind van rechtsbijstand moet voorzien. Het staat u in die gevallen wel vrij om zelf een andere advocaat voor uw kind te benaderen. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent met de toegewezen advocaat of omdat u een beter gevoel hebt bij een andere advocaat naar keuze.

Als uw zoon of dochter wordt uitgenodigd om door de politie te worden verhoord als verdachte van een strafbaar feit, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om advies bij een advocaat in te winnen. Wat ons betreft moet je die kans altijd aangrijpen. In een eerste gesprek kan een advocaat u van de belangrijkste informatie voorzien. Daarna kunt u een goede afweging maken of u uw kind met of zonder advocaat naar het politieverhoor laat gaan.

Komt uw kind in contact komt met politie en justitie dan is het niet vreemd dat de situatie ook op u als ouder(s) een flinke impact heeft. Het is niet alleen voor uw kind, maar ook voor u, belangrijk dat er in een onzekere periode goede en deskundige begeleiding en ondersteuning is om op terug te vallen. Ons team van advocaten dat zich expert mag noemen op het gebied van jeugdstrafrecht is beschikbaar voor uw vragen en staat u en uw kind graag terzijde. Hier vindt u de mogelijkheden om contact op te nemen

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.