Home » Strafrecht » Hoger beroep

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van de rechtbank (kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer) kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Indien u hoger beroep wilt aantekenen dan doet u dit binnen 14 dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank.

Wanneer de dagvaarding niet aan u persoonlijk was betekend en u ook geen enkele andere manier van de datum van de zitting afwist, moet u hoger beroep instellen binnen 14 dagen dat u hoort van het vonnis.

Hoger beroep door Officier van Justitie

Ook uw advocaat of iemand anders (die u hiervoor schriftelijk moet machtigen) kan dat voor u doen. U moet er echter rekening mee houden dat de Officier van Justitie ook in hoger beroep kan gaan. Dat zal hij doen wanneer hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. U ontvangt daarvan bericht.

Wie behandelt het hoger beroep?

Het hoger beroep op het vonnis van de rechtbank wordt behandeld door het gerechtshof. Uw zaak zal doorgaans worden behandeld door een college van drie rechters.

Verzoek horen getuigen hoger beroep

In hoger beroep worden de feiten waarvoor u eerder door de rechter bent veroordeeld, opnieuw behandeld. Dat betekent dat u ook in de fase van het hoger beroep kunt vragen om onderzoekshandelingen, zoals het horen van getuigen en deskundigen. Uw advocaat zal u hierover informeren.

Duur behandeling hoger beroep

Nadat er hoger beroep is ingesteld (door u of door de Officier van Justitie), zal de rechter in eerste aanleg het vonnis in uw zaak op papier zetten. Vervolgens zullen alle stukken naar het rechterlijk college gestuurd worden dat uw zaak in hoger beroep behandelt. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U zit in voorlopige hechtenis. Wanneer u nog steeds in voorlopige hechtenis zit, zal uw zaak in het algemeen binnen 6 maanden na de uitspraak worden behandeld;
  2. U zit niet in voorlopige hechtenis. Wanneer u niet in voorlopige hechtenis zit, maar op vrije voeten bent, kan de termijn waarbinnen uw zaak in hoger beroep wordt behandeld, variëren van 6 tot 24 maanden.

De rechter probeert alle zaken zo snel mogelijk te behandelen, maar door de werkdruk blijven zaken soms liggen. Wanneer er erg veel tijd verstrijkt tussen het instellen van het hoger beroep en de datum van de behandeling ter zitting, zal uw advocaat een zogenaamd ‘redelijke termijn verweer’ voeren.

De voorlopige hechtenis

Wanneer u tijdens de behandeling van uw zaak door de rechtbank en de daaropvolgende uitspraak nog in voorlopige hechtenis zit, dan blijft de voorlopige hechtenis van kracht tot 60 dagen na de datum van de einduitspraak.

Helpdesk

Wanneer u hoger beroep heeft ingesteld, dan moet er 60 dagen na de dag van de einduitspraak een nieuwe raadkamerzitting plaats vinden. Daarna kan het bevel tot gevangenhouding telkens worden verlengd in afwachting van de behandeling door de rechter in hoger beroep. In ieder geval zal uw zaak dan binnen 6 maanden door het gerechtshof worden behandeld.

Uw advocaat zal erop letten dat de voorlopige hechtenis in de fase van het hoger beroep in ieder geval niet langer duurt dan de straf waartoe de rechtbank u heeft veroordeeld. Op het moment dat de voorlopige hechtenis langer dreigt te duren, zal uw advocaat een verzoek tot opheffing indienen. Een ander mogelijkheid is dat uw advocaat dit punt aan de orde stelt wanneer de raadkamer de verlenging van uw gevangenhouding behandelt.

De terechtzitting in hoger beroep

In hoger beroep wordt uw zaak meestal behandeld door een college van drie rechters. Tijdens de behandeling van uw zaak wordt u over de feiten gehoord. De zaak wordt op dezelfde wijze behandeld als eerder door de rechtbank.

Nadat ook eventuele getuigen zijn gehoord, komen uw persoonlijke omstandigheden aan de orde. Vervolgens krijgt de advocaat-generaal (zo heet de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij het gerechtshof) de gelegenheid om te requireren. Dat betekent dat hij een bepaalde straf zal eisen. Daarna houdt uw advocaat zijn pleidooi. Ten slotte krijgt u zelf de gelegenheid om nog iets te zeggen. Het gerechtshof doet in regel binnen 14 dagen uitspraak.

Rechtsmiddelen

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het gerechtshof kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Cleerdin & Hamer advocaten kunnen u hierbij bijstaan.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.