Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Strafrechtelijke procedure

Vaak is de onderneming al in een strafrechtelijke procedure betrokken geraakt voordat de cliënt zich tot ons wendt. Dit is bijvoorbeeld het geval als in uw onderneming een doorzoeking plaatsvindt en de administratie in beslag wordt genomen door de justitiële autoriteiten, of als u of uw medewerkers worden uitgenodigd of aangehouden voor een verhoor op het politiebureau, al dan niet door de FIOD. Het is ook mogelijk dat schijnbaar uit het niets een dagvaarding wordt ontvangen en uw onderneming voor de rechter dient te verschijnen. Rechtsbijstand door een ervaren en deskundig advocaat is in al deze situaties onontbeerlijk.

Ontbinding via de kantonrechter - Cassatieprocedure in strafzaken - Strafrechtelijke procedure - Sepot | Cleerdin & Hamer Advocaten