Home » Strafrecht » Dagvaarding ontvangen

Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Het is belangrijk dat u hier goed mee om gaat. Er zijn een aantal belangrijke stappen die u moet zetten nadat u de dagvaarding heeft gekregen.

Controleer de dagvaarding

Een dagvaarding dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Staan er fouten in de dagvaarding? Dan kan de dagvaarding ongeldig zijn. Kijk dus goed of deze informatie erin staat en of de informatie klopt. Mocht u zeker willen weten of alles klopt? Neemt u dan gerust contact met ons op. In de dagvaarding moet in elk geval staan:

  • uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens
  • welke rechter uw zaak behandelt
  • de datum en tijd waarop u voor de rechter moet verschijnen
  • getuigen of specialisten die de officier van justitie heeft opgeroepen
  • uw rechten als verdachte
  • waar u van verdacht wordt. Oftewel de tenlastelegging

In de tenlastelegging staat van welk strafbaar feit het Openbaar Ministerie u verdenkt. Daarnaast ook wanneer u dit zou hebben gedaan. Vaak is de omschrijving lang en complex opgesteld in juridische taal. Begrijpt u niet goed wat er staat? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Zij leggen het u graag uit en kunnen u ook bijstaan in de hierop volgende strafprocedure.

Opvragen strafdossier

Als u bent gedagvaard dan heeft u naast plichten natuurlijk ook rechten. Zo heeft u het recht om uw strafdossier in te zien. Aan de hand van dit dossier kunt u zich, samen met uw advocaat, voorbereiden op de zitting of het verhoor. Het strafdossier bestaat o.a. uit:

  • uw strafblad
  • een overzicht van bewijzen, zoals bijvoorbeeld foto’s/videobeelden
  • verhoorverslagen van getuigen of van uzelf
  • rapport van specialisten, zoals een psychiaters en/of reclasseringswerkers

U kunt uw strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie. Bent u opgeroepen voor een zitting bij de rechter? Dan kunt u het strafdossier ook opvragen bij de rechtbank. Dit kan via een brief of persoonlijk bij de centrale informatiebalie. Het adres kunt u vinden in de dagvaarding.

Heeft u nog geen advocaat? Het is bij een strafzaak altijd aan te raden u te laten bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Zo voorkomt u problemen achteraf en bent u beter beschermd tegen onduidelijkheden en onterechte beschuldigingen. Het strafdossier kan ook door uw advocaat worden opgevraagd en vervolgens worden gecontroleerd of er geen stukken missen.

Weigeren inzage strafdossier

Soms komt het voor dat u uw strafdossier niet mag inzien. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld om anderen te beschermen, zoals een slachtoffer of een getuige.

Dagvaarding ontvangen | Cleerdin & Hamer advocaten

Dan kunt u het beste naar de zitting gaan zodat u vragen kunt beantwoorden en uw verhaal kunt doen. Dit kan de rechter helpen bij zijn besluit. Bereid u goed voor. Vraag bijvoorbeeld uw strafdossier op en geef gegevens van getuigen tijdig door.

Getuigen verzamelen en doorgeven

Als u bent gedagvaard dan heeft u ook het recht om getuigen of specialisten op te roepen voor de zitting. Dit doet u via een aangetekende brief aan de Officier van Justitie. Dit dient u wel tijdig te regelen, uiterlijk 10 dagen voor de zitting. Neemt u getuigen mee zonder dat van tevoren te melden bij de Officier van Justitie? Dan loopt u een risico dat de getuigen niet worden gehoord. De rechter bepaalt dan namelijk of hij de getuigen hoort. Alleen dan mogen zij hun verhaal vertellen.

Wel of niet getuigen of specialisten laten horen?

Wilt u getuigen oproepen maar vraagt u zich af of dit wel verstandig is? Overleg dit dan eerst met uw advocaat. Soms helpt een getuige uw zaak helaas niet. Onze strafrechtadvocaten kunnen beoordelen of de inbreng van de getuige u zal helpen tijdens de zitting of dat het beter is de getuige niet op te roepen.

Weigeren getuigen

Wat als de Officier van Justitie uw getuigen of specialisten weigert te laten horen? Dan ontvangt u daar een brief over. Bent u het er niet mee eens? Vertel dat tijdens de zitting aan de rechter. De rechter beslist dan of hij de getuigen of specialisten toch alsnog hoort.

Op de zitting verschijnen

Het is heel belangrijk dat u gehoor geeft aan de dagvaarding. Het is geen verplichting maar we raden u wel aan te gaan als u bent opgeroepen. Kom op tijd en zorg dat u goed bent voorbereid. Tijdens de zitting hoort u welke straf de Officier van Justitie eist. Ook kunt u uw verhaal doen en de rechter zal u vragen stellen. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door onze advocaten zodat u goed begrijpt wat er wordt geëist en wat de vervolgstappen zijn.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zich goed laten bijstaan door een specialist? Neemt u dan vooral contact met ons op.