Het is goed voorstelbaar dat een onderzoek naar strafbare feiten de nodige schade met zich brengt voor iemand die achteraf ten onrechte als verdachte is aangemerkt, of voor burgers die zelfs helemaal geen verdachte zijn geweest. Zo kan een doorzoeking van een woning meer dan een kapotte voordeur opleveren, vooral als wordt vermoed dat op onbestemde plaatsen in die woning geld, verdovende middelen of vuurwapens kunnen worden aangetroffen. Gedupeerde burgers kunnen langs verschillende wegen trachten hun schade vergoed te krijgen, maar een algemene wettelijke regeling ontbreekt. Ze zijn vaak aangewezen op de schadeveroorzakende instantie (politie, Openbaar Ministerie) of op de civiele rechter. Die procedures zijn ondoorzichtig en lang niet alle schade wordt altijd en geheel vergoed. Strafrechtadvocaat Patrick van der Meij onderzocht samen met zijn stagiaire Hannah Lisa van Rij deze mogelijkheden tot schadecompensatie en doet aanbevelingen hoe dergelijke procedures beter zouden kunnen worden afgewikkeld. Lees zijn artikel over de beperkte mogelijkheden tot schadecompensatie na strafvorderlijk overheidsoptreden voor het wetenschappelijk tijdschrift Strafblad.

Recente berichten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies