De familie van Michael Stok heeft met teleurstelling kennis genomen van de beslissing van het Openbaar Ministerie van 2 mei jl. om geen verdere vervolging in te stellen tegen de bij deze zaak betrokken verbalisanten.

Op 7 april jl. hebben politieverbalisanten meerdere kogels in de richting van Mike Stok afgevuurd, terwijl deze wegrende. Behalve in zijn arm is hij daarbij in zijn rug geraakt, als gevolg waarvan hij is overleden.

Ondanks verzoeken daartoe is de familie niet door het Openbaar Ministerie gehoord omtrent de vervolgingsbeslissing. Tevens beschikken zij niet over de stukken van het onderzoek, in het bijzonder de verklaringen van de betrokken verbalisanten en getuigen. Er bestaat daardoor bij de familie nog een groot aantal vragen over de toedracht bij de schietpartij.

De familie is van oordeel, dat nu Mike is overleden door een politiekogel in zijn rug, terwijl hij op dat moment geen gevaar opleverde voor zichzelf of voor derden, verder onderzoek geïndiceerd is, en de betrokken verbalisanten verantwoording dienen af te leggen over hun handelingswijze. Zij kunnen zich dan ook niet verenigen met het oordeel van het Openbaar Ministerie dat van verder onderzoek zal worden afgezien, en dat niemand ter verantwoording zal worden geroepen. In overleg met hun raadsman mr. S.L.J. Janssen, beraden zij zich over verdere juridische stappen.

Recente berichten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies