Wetenschappelijke artikelen

 • P.P.J. van der Meij, ′You Gotta Keep The Devil Way Down In The Hole. The Wire als spiegel voor alle knelpunten in de strafrechtspleging′, Strafblad 2019-6, p. 21-24. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij en M.M. Janmaat, ′Petje op, petje af. De procesposities van politieambtenaren in en rondom het strafproces als obstakel bij waarheidsvinding′, Strafblad 2019-1, p. 41-44. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘De ijdelheid van wraken en het wraken van ijdelheid’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees het boek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Round up the usual suspects! Over behoedzaamheid bij de ambtshalve herkenning aan de hand van camerabeelden’, TPWS 2018. Lees de artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Een dichotomie in de benadering van de ongehoorde getuige’, in: J.L. Baar, J.L.F. Groenhuijsen en E.M. Steller (red.), Verstoord evenwicht, Sdu Uitgevers 2018, p. 119-138. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2017 (december), p. 73-94. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2017 (december), p. 95-108. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2016 (december), p. 61-82. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2016 (december), p. 83-94. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Voor een dubbeltje op de derde rang?’, Strafblad 2016 (november), p. 343-349. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & S. Pijl, ‘Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan een effectieve beklagprocedure’, Strafblad 2016 (augustus), p. 185-193. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & H.L. van Rij, ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Over de beperkte mogelijkheden tot schadecompensatie na strafvorderlijk overheidsoptreden’, Strafblad 2016 (augustus), p. 196-205. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘High Impact’, Strafblad 2016 (mei), p. 78-79. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Stille getuige van een proces’, in: A. Klip, V. Mols, H. Nelen & T. Spronken (red.), Buitengewoon Mols (liber amicorum Gerard Mols), Den Haag: Sdu 2016, p. 137-140. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij & P.T.C. van Kampen, ‘Verhoorbijstand in een rechtsstaat’, Nederlands JuristenBlad 2016 (11), p. 738-744. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015/5 (december), p. 3-14. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015/5 (december), p. 15-38. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Gedrag in het geding’, Strafblad 2015 (november), p. 362-363. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij en L.M. Hartjes, ‘Twijfels bij de toekomstbestendigheid van ZSM. Een toets van het ZSM-beleid aan huidige en voorzienbare ontwikkelingen’, in: N. Achterberg et al. (red.), Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?, Stichting NJCM-Boekerij 55, 2015, p. 35-46. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & D.N. de Jonge, ‘Ruis rondom regie: R-C, rechtbank, raadkamer?’, Strafblad 2015 (mei), p. 93-102. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De laatste duit in het zakje. Over waarheidsvinding in strafzaken en de beperkingen van de verdediging’, Strafblad 2014 (december), p. 473-478. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De andere kant van de ZSM-medaille. Het gebrek aan controle op beleid en beslissingen van het Openbaar Ministerie’, Nederlands JuristenBlad 2014 (25), p. 1666-1671. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2015 (januari), p. 23-38. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij, ‘De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij. Een pleidooi voor afschaffing van de bijzonder bewijskracht en voor de categorische afwijzing van schadevergoedingen’, in: Groenhijsen M.S., Kooijmans T., Ouwerkerk J.W. (Red.), Roosachtig Strafrecht (liber amicorum Theo de Roos), Deventer: Kluwer 2013, p. 401-416. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken 2013 (december), p. 16-23. Lees de kroniek
 • P.P.J. van der Meij & S.L.J. Janssen, ‘Tekenen bij het kruisje. De motivering van de voorlopige hechtenis’, in: Nederlands JuristenBlad 2012 (26), p. 1785-1789. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Een accusatoir vooronderzoek onder constructie? Een decennium aan wijzigingen in wetgeving, beleid en praktijk’, in: Strafblad 2012 (1), p. 54-61. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij en N.L. Holvast, ‘De problematiek van sfeervervaging bij de bestuurlijk-strafrechtelijke aanpak van mensenhandel in de legale prostitutiesector’, in: Tijdschrift voor Veiligheid 2011 (jaargang 10, aflevering 3), p. 3-16. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Slijtage van het stelsel van vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Een pleidooi voor verbetering in de rechtspositie van de verdachte in voorarrest’, in: J.P. van der Leun e.a. (red.), De vogel vrij (Moerings-bundel), Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2011, p. 197-205. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij & J.P. van der Leun, ‘Beleid, barrières en begrenzingen. Een domeinoverschrijdende aanpak van het fenomeen mensenhandel’, in: G.K. Schoep e.a. (red.), Vervlechting van domeinen (De Wijkerslooth-bundel), Deventer: Kluwer 2010, p. 67-83. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & J.M. ten Voorde, ‘Forensisch onderzoek voor ‘Dummies’. Hoe leren de deskundige en de strafrechter elkaar te verstaan?’, Ars Aequi 2010, p. 527-538. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek. Een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging (dissertatie Leiden), Deventer: Kluwer 2010, 707 pagina’s. Lees de dissertatie
 • P.P.J. van der Meij, ‘De rechter-commissaris als onmisbare schakel in het strafrechtelijk vooronderzoek?’, Trema 2010, p. 331-338. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Het EHRM en het recht op toegang tot een raadsman vanaf het eerste politieverhoor. Over hooggespannen verwachtingen omtrent het aanwezigheidsrecht van de raadsman in het strafrechtelijk vooronderzoek’, Strafblad 2009, p. 74-87. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, D.C. Laagland, J.P. van der Leun & A.S. Leerkes, ‘Het strafrecht als vicieus sluitstuk van het beleid ten aanzien van criminele vreemdelingen. Het sluimerende probleem van de niet-uitzetbare ongewenst verklaarde vreemdeling’, Delikt en Delinkwent 2009, p. 697-724. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De raadsman bij het politieverhoor en de audiovisuele registratie. De verdedigingsrol bij de materiële waarheidsvinding in het strafrechtelijk vooronderzoek’, in: P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom juridisch uitgevers 2008, p. 55-93. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom juridisch uitgevers 2008. Lees het boek
 • P.P.J. van der Meij, ‘De wankele status van de rechter-commissaris in strafzaken. Een betoog waarom een wetsvoorstel niet het etiket ‘versterking’ mag dragen’, Nederlands JuristenBlad 2008, p. 2444-2450. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Herpositionering van de rechter-commissaris?’, in: C.P.M. Cleiren e.a. (red), Op zoek naar samenhang. Het Algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd, Deventer: Kluwer 2006, p. 71-90. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & J.H. Crijns, ‘Over de grenzen van de materiële waarheidsvinding’, in: R.H. Haveman en H.C. Wiersinga (red.), Langs de randen van het strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 45-69. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & G.K. Schoep, ‘De strafrechtswetenschap ter discussie. Over taak en functioneren van de strafrechtswetenschap’, in: P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & G.K. Schoep (red.), De taak van de strafrechtswetenschap, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, p. 1-17. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, J.H. Crijns & G.K. Schoep (red.), De taak van de strafrechtswetenschap, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004.
 • P.P.J. van der Meij & P. de Hert, ‘En route pour le Far West? La légitime défense sous la loupe’, Vigiles Revue du Droit de Police 2004, p. 33-40. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & P. de Hert, ‘Op weg naar de Far West? Wettige zelfverdediging naderbij bekeken’, Vigiles Tijdschrift voor Politierecht 2004, p. 33-40. Lees het artikel

Bijdragen aan becommentarieerde wettenedities

 • P.P.J. van der Meij, ‘Schending van geheimen. Commentaar bij Boek II, Titel XVII, art. 273 t/m 273e Sr’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer 2016, (sinds 2012, aangepast in 2014 en 2016).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Commentaar bij Boek II, Titel XVIII, art. 273f t/m 286 Sr’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer 2016, (sinds 2012, aangepast in 2014 en 2016).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen. Commentaar bij Boek I, Titel VI, art. 127 t/m 138d Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2009, aangepast in 2011, 2013, 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Aanleiding tot het verrichten van onderzoekshandelingen. Commentaar bij Boek II, Titel III, Eerste afdeling, art. 181-184 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2013, aangepast in 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Het verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris. Commentaar bij Boek II, Titel III, Tweede afdeling, art. 185-195 en 196-199 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2013, aangepast in 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Het verhoor van den verdachte. Commentaar bij Boek II, Titel III, Derde afdeling, art. 200-209 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2013, aangepast in 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Het verhoor van den getuige. Commentaar bij Boek II, Titel III, Vierde afdeling, art. 210-226 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2013, aangepast in 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Bedreigde getuige. Commentaar bij Boek II, Titel III, Afdeling 4A, art. 226a t/m 226f Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2007, aangepast in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Afgeschermde getuige. Commentaar bij Boek II, Titel III, Afdeling 4E, art. 226m t/m 226s Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2007, aangepast in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Beëindiging van het onderzoek. Commentaar bij Boek II, Titel III, Zesde afdeling, art. 237-241c Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2013, aangepast in 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde. Commentaar bij Boek IV, Titel VII, art. 540 t/m  550 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2007, aangepast in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017).
 • P.P.J. van der Meij, ‘Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde. Commentaar bij Boek IV, Titel VII, art. 540 t/m  550 Sv’, in: E.R. Muller, E.T. Brainich, L. Rogier, Th.A. de Roos (red.), Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer 2015, (sinds 2011, aangepast in 2013, 2015 en 2017).

Columns, krantenartikelen en interviews

 • ‘Wapenwet Woekerbeleid’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 6 mei 2020. Lees de column
 • ‘Habeas corpus of habeas covid?’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 1 april 2020. Lees de column
 • De valkuilen van een verhoor’, 27 maart 2020. Lees het blog
 • ‘Laat je handen zien, laat je tanden zien, zijn ze goed gepoetst?’, 12 maart 2020. Lees het blog
 • Interview P.P.J. van der Meij met Mr., hét platform voor juristen. Lees het interview
 • ‘Vluchten mag niet meer? Hoe ver moet je gaan?’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 27 februari 2020. Lees de column
 • ‘Cassatie in het belang van de Puzzelwet USB’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 31 januari 2020. Lees de column
 • ‘Hoe de hazen lopen’, brandbrief aan minister Dekker, minister voor Rechtsbescherming d.d. 15 november 2018. Lees de brief
 • ‘Hoge strafeisen voor geëscaleerde drugsdeal’, Artikel in De Gelderlander, 12 september 2018. Lees het artikel
 • ‘t Gaat om ‘t koekje, niet om ‘t trommeltje’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 31 augustus 2018. Lees de column
 • ‘Wat ruist er in de verhoorkamer’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 29 januari 2018. Lees de column
 • “Waarom advocaten verdachten van gruwelijke misdrijven verdedigen”, interview voor Nu.nl door Meike Bergwerff, 26 januari 2018 Lees het interview
 • Bitcointypologieën’, Column voor Strafblad 2017, aflevering 4. Lees de column
 • ‘Getuigenissen’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 9 augustus 2017. Lees het artikel
 • ‘Vals beschuldigd’, Bijdrage aan het programma Hollandse Zaken van Omroep Max, 6 juli 2017 Bekijk hier de uitzending
 • ‘Onterecht van een misdrijf beschuldigd’, Bijdrage aan een reportage voor Volkskrant Magazine, 1 juli 2017. Lees de reportage
 • ‘Zijn we er toch weer ingetuind’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 7 maart 2017. Lees het artikel
 • Strafproces? FAKE NEWS!’, Column voor Strafblad 2017, aflevering 2. Lees de column
 • ‘Geleende auto schoonfamilie gebruikt als ‘moordwapen’, Krantenartikel Algemeen Dagblad, 20 februari 2017. Lees hier het krantenbericht
 • ‘De witwaswedloop’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 6 januari 2017 Lees de column
 • ‘Van dynamisch controleren naar etnisch profileren’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 8 november 2016 Lees de column
 • ‘Het googelen van feiten van algemene bekendheid’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 15 augustus 2016 Lees de column
 • ‘In de schoolbanken van de Hoge Raad’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 4 mei 2016 Lees de column
 • ‘Kamerplant of querulant’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 3 maart 2016 Lees de column
 • ‘Het recht op een raadsman bij het politieverhoor’, Column voor de rubriek Snelrecht van MR, 18 januari 2016 Lees de column
 • ‘De versnelling van justitie’, Bijdrage aan een reportage voor MR, januari 2014, Lees de reportage
 • ‘De echte rekensom van de bezuinigingen’, Column voor de website Crimescene, november 2013 Lees de column
 • ‘ZSM betekent niet Zo Zorgvuldig Mogelijk’, Interview voor Haarlems Dagblad, 2 juli 2013 Lees het interview
 • ‘Zo Strafbaar Mogelijk het nieuwe jaar in’, Column voor de website Crimescene, januari 2013.
 • ‘ZSM mag niet leiden tot afgeraffeld PV’, Interview voor Opportuun, oktober 2012. Lees het interview
 • Praktische gevolgen bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand’, interview met het Amsterdams Balie Bulletin, 20 juni 2019. Lees het interview