Psychiatrisch Patiëntenrecht (Bopz)

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische ziekenhuizen. Een gespecialiseerde Bopz advocaat van Cleerdin & Hamer advocaat staat u graag bij.

Voorwaarden wet Bopz

Een onvrijwillige opname kan alleen plaatsvinden als er sprake is van de volgende voorwaarden:

Wijze van opname

Als iemand zich verzet tegen opname en er is veel haast bij, dan kan inbewaringstelling met toestemming van de burgemeester worden geëist. Deze inbewaringstelling (ibs) kan worden omgezet in een verblijf voor de duur van vier tot zes weken.

Voorlopige rechterlijke machtiging

Een voorlopige rechterlijke machtiging wordt opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze machtiging kan telkens worden verlengd met een jaar en wordt aangeduid met de term ‘machtiging tot voortgezet verblijf’.

Voorwaardelijke machtiging

Sinds 2004 bestaat tevens de voorwaardelijke machtiging. Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden. Met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar.

Bopz maatregel

Aangezien een Bopz-maatregel een vrijheidsbenemende maatregel is, kan deze alleen worden opgelegd door een rechter. Personen aan wie de vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd, hebben automatisch recht op een advocaat.

Bopz advocaat

Zodra een betrokkene gedwongen wordt opgenomen, wordt een melding gedaan aan een dienstdoende Bopz-advocaat. De betrokkene wordt na de inbewaringstelling binnen 24 uur bezocht door een advocaat. Buiten de inbewaringstelling dient de betrokkene ‘binnen een redelijke termijn’ te worden bezocht. Dit betekent dat de betrokkene minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de zitting wordt bezocht.

Werkwijze Bopz advocaat

Tijdens het inhoudelijk overleg met de advocaat gebeurt het navolgende:

Zitting

Tijdens de zitting verwoordt de Bopz advocaat het standpunt van zijn cliënt. De advocaat gaat na of er recht zou kunnen bestaan op een schadevergoeding.

Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies