Home » Personen- en familierecht » Voornaamswijziging

Voornaamswijziging

Ouders mogen zelf bepalen of hun kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt. De keuze kan echter wel maar eenmaal gemaakt worden en geldt dus voor eventuele latere kinderen van partijen. Mocht u toch een naamswijziging wensen dan is dat wel mogelijk.

Naam van de vader of naam van de moeder

Als ouders geen keuze maken of het hierover niet eens kunnen worden, draagt het kind geboren tijdens het huwelijk van rechtswege de naam van de vader. Kinderen geboren buiten het huwelijk dragen in beginsel de naam van de moeder.

Wanneer is een naamswijziging mogelijk?

Wijziging van de geslachtsnaam is mogelijk op verzoek van het meerderjarig geworden kind of op verzoek van de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarig kind, bijvoorbeeld om de achternaam van het kind te laten aansluiten bij die van de rest van het gezin.

Een dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend als het kind gedurende een bepaalde periode (variërend van drie tot vijf jaar) direct voorafgaand aan het verzoek (mede) is verzorgd en opgevoed door degene wiens naam het kind zal krijgen.

Verzoek wijziging achternaam indienen

Een verzoek om wijziging van de achternaam kunt u zelf indienen bij het Ministerie van Justitie. Daar zal het verzoek beoordeeld worden en hierover een beslissing worden genomen.

Als beide ouders met het gezag zijn belast, kan de achternaam alleen worden gewijzigd op verzoek van een van de ouders, als beide ouders hiermee akkoord gaan.

Zo niet, dan zal de ouder die de wijziging wil de rechter eerst moeten verzoeken om vervangende toestemming voor het indienen van voornoemd verzoek bij het Ministerie van Justitie.

Zonder deze toestemming kan dit verzoek niet in behandeling worden genomen. Wij kunnen u in dit soort gevallen bij staan om de benodigde toestemming via de rechter te verkrijgen.

Voornaam wijzigen

Wijziging van de voornaam kan slechts door indiening van een verzoek daartoe bij de rechtbank. Hiervoor is de bijstand van een advocaat vereist.

Een rechter zal een dergelijk verzoek slechts toewijzen als sprake is van zwaarwegende belangen. Het is dus belangrijk dat een verzoek tot wijziging goed onderbouwd wordt en dat u hierbij goede rechtsbijstand heeft.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.