Stiefouderadoptie

Voor wie is stiefouderadoptie bedoeld?

Sinds 1997 kent ons recht de mogelijkheid van stiefouderadoptie. Deze vorm van adoptie is bedoeld voor de echtgenoot of partner van de gezaghebbende ouder, die minimaal drie jaar samenleeft met die ouder en tenminste één jaar het kind heeft verzorgd en opgevoed.

 

Indienen verzoek tot adoptie door advocaat

Een verzoek tot adoptie dient door een advocaat bij een rechtbank te worden ingediend. Als een andere man het kind al heeft erkend kan hij dit verzoek tegenspreken. De rechtbank zal slechts in een beperkt aantal gevallen hieraan voorbij gaan.

 

De rechter zal een belangenafweging moeten maken tussen de instandhouding van de band tussen de oorspronkelijke ouder en het kind en de juridische bevestiging van de ontstane band tussen het kind en de adoptant.

 

Ouderlijk gezag & stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie leidt tot een familierechtelijke betrekking en gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit brengt met zich mee dat de biologische vader/erkenner ten tijde van de stiefouderadoptie geen gezag (meer) over het kind kan hebben.

 

Een advocaat gespecialiseerd in stiefouderadoptie kan u begeleiden en adviseren gedurende het stiefouderadoptie proces.

‹ terug