Home » Personen- en familierecht » Samenlevingsovereenkomst

Samenlevingsovereenkomst

Samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst

U kunt samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst. Het is aan te raden als u gaat samenwonen om de afspraken die u maakt vast te laten leggen. En wel in een notariële akte. Een notariële akte heeft executoriale kracht. Net als een vonnis van de rechter.

Wat staat er in een samenlevingsovereenkomst?

In een samenlevingsovereenkomst worden de rechten en plichten die samenwoners ten aanzien van elkaar hebben opgenomen. In een samenlevingsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden opgenomen hoe u de kosten van de huishouding verdeeld. En ook hoe u de bezittingen gaat verdelen als er een einde zou komen aan de relatie. Mocht u uit elkaar gaan, dan kunt u aanspraak maken op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in uw samenlevingsovereenkomst.

Een advocaat kan u begeleiden bij het opstellen van een samenlevengsovereenkomst. Ook kan een advocaat u bijstaan wanneer een samenleving ten einde komt.

Alimentatie

Zonder samenlevingsovereenkomst niets verplicht

Wettelijk gezien bent u elkaar zonder samenlevingsovereenkomst vrijwel niets verplicht. Als ex-partners heeft u in geval van samenwoning geen recht op partneralimentatie. U kunt hierover wel afspraken maken. Bijvoorbeeld in de samenlevingsovereenkomst. Let er hierbij wel op dat u als samenlevers niet valt onder wettelijke en fiscale regelingen. Wetten en regelingen die gelden ten aanzien van partneralimentatie voor gehuwden/geregistreerd partners.

Voor eventuele kinderen geldt uiteraard wel een alimentatieplicht. Deze verplichting staat los van de wijze waarop de ouders vorm hebben gegeven aan hun relatie.

Kinderen

Afspraken vastleggen in ouderschapsplan

Woont u samen en heeft u samen kinderen? Dan is het zeker aan te raden om de afspraken die u over de kinderen maakt vast te leggen in een ouderschapsplan. U kunt hierin begeleid worden door een van onze advocaten of mediators.

Erkenning kinderen bij samenleving

In geval van samenleving vindt er geen automatische erkenning van kinderen die geboren worden plaats. Zoals wel het geval is bij gehuwden/geregistreerde partners. Indien er niets geregeld wordt, krijgt een kind de achternaam van de moeder. Ook het gezag over de kinderen wordt niet automatisch geregeld.

Erkenning kinderen zelf regelen

U kunt erkenning zelf, al voor de geboorte, regelen via de gemeente. Daarbij kunt u ook aangeven welke achternaam u wilt dat jullie kind gaat krijgen. Gezag kan eveneens samen geregeld worden. Door het indienen van een daartoe bestemd formulier bij de rechtbank.

Inboedel verdelen beëindiging samenwoning

In een samenlevingsovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over de verdeling van de inboedel na het beëindigen van de samenwoning. Zijn hierover geen afspraken gemaakt in een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft ieder het recht zijn/haar in eigendom toebehorende inboedel mee te nemen. De inboedel die u gezamenlijk heeft gekocht, of de waarde daarvan, moet u bij helfte verdelen.

Koopwoning & einde relatie

Als er een gezamenlijke koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden wanneer u uit elkaar gaat:

  1. een van de partners blijft in de woning en koopt de andere partner uit;
  2. de woning wordt verkocht.

Huurwoning & einde relatie

Is er sprake van een huurwoning, waarvan de huurovereenkomst op naam van u beiden staat? Dan moeten er afspraken gemaakt worden. Over wie in de woning blijft wonen en de huurovereenkomst overneemt.

De vertrekkende huurder dient dan wel de huur op te zeggen. Anders blijft deze aansprakelijk voor de betaling van de huur en eventuele schades. Indien de huurovereenkomst op naam van een van de ex-partners staat. Dan is dat de persoon die in de woning mag blijven.

Pensioen

Voor ongehuwd samenwonenden bestaat er geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner, zoals bij gehuwden het geval is. Samenwoners kunnen daar in een samenlevingscontract wel afspraken over maken. Dat kan ook bij het beëindigen van de relatie.

Na het verbreken van uw samenwoning kunt u mogelijk wel aanspraak maken op partner- en/of nabestaandenpensioen. Dit hangt af van het pensioenfonds en de voorwaarden van de pensioenregeling. Belangrijk is dat u hierover informatie inwint bij de pensioenuitvoerder.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.