Home » Personen- en familierecht » Roze ouderschap

Roze ouderschap

Heeft u als lesbisch partners een kinderwens? Dan heeft u natuurlijk in de eerste plaats de vraag hoe u deze kunt realiseren. U kunt dan kiezen voor een donor en de bijbehorende mogelijkheden. Ook kunt u kiezen voor (interlandelijke) adoptie.

Hoe word ik juridisch ouder?

Naast de keuze of u voor adoptie gaat of voor een donor – verwezen wordt naar de pagina over donorschap en de donorovereenkomst en adoptie– is voor u en uw partner van belang dat u ook daadwerkelijk in juridische zin ouders wordt. Daarvoor is allereerst uw samenleefvorm van belang en in de tweede plaats uw wensen als ouders.

Erkennen

Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan komt het kind in een andere juridische gezinssituatie terecht dan wanneer u slechts samenwonend bent. Wat zijn bovendien uw mogelijkheden na de geboorte van uw kindje? Mag u uw pasgeboren kind op het gemeentehuis aangeven en krijgt het uw achternaam, wanneer uw partner de zogenaamde geboortemoeder is? Of moet u de baby dan eerst erkennen? Wanneer kan dat en wat doet u dan bij het tweede kindje, moet u dan weer erkennen?

Ouderlijk gezag

Als laatste vraag is het voor u van belang om te weten dat u als ouders tezamen belangrijke beslissingen kunnen nemen in het leven van uw kind. Dat heet gezamenlijk gezag. Heeft u als ouder geen gezag, dan bent u niet gehouden om mee te beslissen over scholing van uw kind, verhuizing, vakantie en in bepaalde medische behandelingen niet bevoegd te besluiten. Gezag kan op verschillende manieren ontstaan (van rechtswege, door het laten maken van een aantekening in het gezagsregister of na vervangende toestemming te hebben gekregen van de rechter – zie hiervoor de pagina over gezag).

Voor u is van belang dat u dat samen kunt uitoefenen of, als dat uw wens is, dat een donor of een co-ouder (in geval van meer dan twee ouders) dat krijgt. Dan is het goed om te weten wie hiertoe bevoegd zijn.

Cleerdin en Hamer Advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam en kan u terdege adviseren wanneer u advies wilt over een kinderwens.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Roze ouderschap advocaten