Kosten

De kosten van rechtsbijstand door een advocaat verschillen per zaak en situatie. Tijdens de afspraak met uw advocaat zal besproken worden hoe het kostenplaatje er in uw specifieke geval uitziet.

Kosten advocaat

Kort gezegd zijn er drie opties:

  • u komt in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).
  • u komt niet in aanmerking voor een toevoeging en betaalt uw advocaat op basis van zijn/haar uurtarief.
  • of u komt niet in aanmerking voor een toevoeging en komt met uw advocaat een vaste prijs voor de rechtsbijstand overeen.

Deze opties worden hieronder nader toegelicht

  1. Toevoeging: gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw zaak valt onder de categorie van zaken waarvoor gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden verkregen, moet bekeken worden of u voldoet aan de financiële eisen die de instantie die de subsidie verleend – de Raad voor Rechtsbijstand – stelt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Hiervoor mag zowel uw inkomen als uw vermogen niet boven de vastgestelde financiële grenzen uitkomen.

Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag – die door uw advocaat voor u wordt ingediend – wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van aanvraag. Dit wordt het peiljaar genoemd.

Voor een aanvraag die in 2017 wordt gedaan, wordt dus gekeken naar uw financiële gegevens over 2015. Uw gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de belastingdienst.

Uiteraard zal uw advocaat u hierover nader informeren. Verdere informatie over de toevoeging en de financiële grenzen om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage:

AlleenstaandNormen 2017Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700€ 196t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400€ 360€ 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400€ 514€ 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300€ 669€ 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400€ 823€ 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 37.300

Inkomensnormen en eigen bijdragen personen- en familierecht per 1 januari 2017:

AlleenstaandNormen 2017Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700€ 340t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400€ 412€ 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400€ 566€ 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300€ 720€ 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400€ 849€ 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 37.300

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation per 1 januari 2017:

Alleenstaand 
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen Bijdrage tot vier uur
€ 18.700 en lager€ 53
Tussen € 18.701,- en ten hoogste € 26.400€ 53
Boven de € 26.400U komt niet in aanmerking

 

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
 
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen Bijdrage tot vier uur
€ 26.000 en lager€ 53
Tussen € 26.001,- en ten hoogste € 37.300€ 53
Boven de € 37.300U komt niet in aanmerking

 

Alleenstaand 
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen Bijdrage van vier uur en meer
€ 18.700 en lager€ 53
Tussen € 18.701,- en ten hoogste € 26.400€ 105*
Boven de € 26.400U komt niet in aanmerking

 

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

 

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
 
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen Bijdrage van vier uur of meer
€ 26.000 en lager€ 53
Tussen € 26.001,- en ten hoogste € 37.300€ 105*
Boven de € 37.300U komt niet in aanmerking

 

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Als u alleen een eenvoudig advies nodig heeft, is het mogelijk om daarvoor een speciale toevoeging aan te vragen, de zogenaamde Licht Advies Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen. De grenzen voor uw inkomen en vermogen zijn hetzelfde als bij de reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen voor een licht advies per 1 januari 2017:

AlleenstaandBedragGehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
€ 19.400 en lager€ 77€ 27.00 en lager
Tussen € 19.400,- en ten hoogste € 26.400€ 129Tussen € 26.301 en ten hoogste € 36.400
Boven de € 26.400U komt niet in aanmerkingBoven de € 36.400

 

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2017 zijn:

 

AlleenstaandBedragGehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
€ 19.400 en lager€ 108€ 27.00 en lager
Tussen € 19.400,- en ten hoogste € 26.400€ 142Tussen € 26.301 en ten hoogste € 36.400
Boven de € 26.400U komt niet in aanmerkingBoven de € 36.400

 

Diagnosedocument – korting

Wanneer het Juridisch Loket u heeft doorverwezen naar uw advocaat en een diagnosedocument heeft opgesteld, krijgt u een korting van € 53,00 op uw eigen bijdrage. Om een juridisch loket bij u in de buurt te vinden, kunt u kijken op de volgende link: Juridisch Loket.

  1. Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal uw advocaat de werkzaamheden doorbelasten op basis van zijn/haar uurtarief. Dit uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van de ervaring en mate van specialisatie van de advocaat. Uw advocaat zal u hierover informeren.

U ontvangt tweewekelijks of maandelijks een factuur voor de voor u verrichte werkzaamheden. Bij deze factuur is een urenspecificatie gevoegd, waarop staat vermeld waaruit deze werkzaamheden hebben bestaan.

  1. Vaste prijs

Als u vooraf duidelijkheid wilt over de kosten van rechtsbijstand, is het mogelijk om met uw advocaat hier afspraken over te maken en een vaste prijs af te spreken voor de te verrichte werkzaamheden. Zo weet u op voorhand waar u voor wat betreft de kosten aan toe bent.

Overige kosten

Naast de kosten voor uw advocaat, zijn er nog andere kosten waar u rekening mee moet houden in geval van een procedure.

Kosten griffierecht

Als u een procedure start of verweer moet voeren in een procedure, zal de rechtbank eenmalig griffierecht bij u in rekening brengen via uw advocaat.

Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het griffierecht in een familiezaak € 78,00 en anders € 287,00.

Kosten opvragen uittreksels

Daarnaast moet u bepaalde uittreksels overleggen als u een procedure bij de rechtbank wilt starten. Deze worden door uw advocaat opgevraagd en via uw advocaat door de gemeente aan u doorbelast.

Kosten deurwaarder

In sommige procedures moet een deurwaarder worden ingeschakeld. Deze kosten zullen ook via uw advocaat worden doorbelast. Sommige werkzaamheden van de deurwaarder – zoals het betekenen van een verzoekschrift binnen Nederland – worden (grotendeels) vergoed via uw toevoeging.

Kosten anderen deskundigen

Tot slot is het mogelijk dat in uw zaak advies van andere deskundigen, zoals een notaris of fiscalist, ingewonnen moet worden. Uiteraard zal dit niet gebeuren zonder dat u hiervoor uw akkoord heeft gegeven.

Vaste prijs

Onze ervaring is dat veel cliënten het vervelend vinden dat zij qua kosten niet op voorhand weten waar ze aan toe zijn. Om die reden hebben wij ervoor gekozen de mogelijkheid te bieden een vaste prijs overeen te komen voor de rechtsbijstand.

Als u rechtsbijstand van een advocaat in een familiezaak nodig heeft, bevindt u zich vaak in een emotionele en onzekere tijd. Wij bieden met onze dienstverlening ondersteuning en zekerheid op het juridische vlak. Maar kunnen u met deze vaste prijs afspraak ook zekerheid bieden voor wat betreft de kosten van onze rechtsbijstand. U heeft meestal al genoeg aan uw hoofd. En hoeft zich dan over de kosten van uw advocaat dan verder geen zorgen te maken.

Maatwerk

Wat wij u kunnen bieden is maatwerk, aangepast per soort zaak. Wij bieden een vast omlijnd pakket aan werkzaamheden voor een vaste prijs. Dit betekent dat u van tevoren precies weet welke kosten er aan onze rechtsbijstand zijn verbonden. En wat in ruil daarvoor u van ons kunt verwachten. Uiteraard omvatten alle pakketen een totaalplaatje van de benodigde werkzaamheden. En wordt u vervolgens niet geconfronteerd met verrassingen gedurende of aan het eind van de zaak.

Vaste prijs afspraken zijn mogelijk voor echtscheidingszaken, mediations en alimentatiezaken, zowel (her)berekeningen als procedures en voor de particulier en de ondernemer.

Vaste prijsafspraak

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze vaste prijs afspraken en inhoud van deze pakketten?Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen (036 535 8080) of een email sturen naar infofamilierecht@cleerdin-hamer.nl. Geeft u dan aan over wat voor soort zaak u meer informatie wilt, zodat wij u gericht kunnen informeren.