Home » Personen- en familierecht » Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Ouders zijn en blijven, ook als zij uit elkaar gaan, (wettelijk) verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. En ook de kosten daarvan. Zij hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen. Waar ze gaan wonen, hoe de zorg verdeeld wordt en ook hoe hoog de bijdrage in de kosten wordt.

Vaststellen hoogte kinderalimentatie

Als uitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie geldt dat een kind er na de echtscheiding financieel zo min mogelijk op achteruit mag gaan. Het uitgangspunt voor het vaststellen en berekenen van kinderalimentatie is dan ook de behoefte van de kinderen.

Deze behoefte wordt berekend aan de hand van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen van partijen voor de scheiding. Daarnaast de leeftijd van de kinderen, aan de hand van door het Nibud opgestelde tabellen.

Draagkrachtvergelijking kinderalimentatie

Vervolgens moet berekend worden in welke verhouding dit behoeftebedrag door de ouders gedragen moet worden. Beide ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. Ook de onderhoudsgerechtigde ouder. Hiervoor moet een draagkrachtvergelijking gemaakt worden.

Tot slot zal berekend moeten worden of de onderhoudsplichtige ouder over voldoende draagkracht beschikt. Om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening.

Wat als de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie niet (op tijd) betaalt? Dan kan de inning daarvan via een deurwaarder of via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) geregeld worden.

Betalen alimentatie voor kinderen: alimentatieplicht

Het betalen van alimentatie staat los van het ouderlijk gezag en omgang. De alimentatieplicht blijft in beginsel bestaan. Ook wanneer de alimentatieplichtige ouder niet belast is/blijft met het ouderlijk gezag en/of geen omgang met het kind heeft.

Ook de vader die een kind niet heeft erkend en alleen biologisch gezien ouder is, kan als verwekker van een kind verplicht worden tot het voldoen van een onderhoudsbijdrage.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.