Home » Personen- en familierecht » Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, ontstaat (onder andere) een vermogensrechtelijke verhouding tussen de echtgenoten. Het huwelijksvermogensrecht regelt zowel de interne als externe financiële verhouding tussen echtgenoten. En kan volgens gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse voorwaarden worden ingericht.

Vermogensrechtelijke verhouding

Als u trouwt zonder een regeling vast te laten leggen bij de notaris, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat de bezittingen, vermogen en schulden van de echtgenoten samenvloeien op het moment dat zij trouwen. Ook alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verworven/ontstaan zijn gemeenschappelijk.

Huwelijksvermogensregime

Om bijvoorbeeld te voorkomen dat de schulden, gemaakt door uw partner, verhaald kunnen worden op uw vermogen, kunt u huwelijkse voorwaarden op laten stellen. U kunt kiezen hierbij uit diverse huwelijksvermogensregimes. Huwelijkse voorwaarden zijn slechts geldig indien zij bij notariële akte zijn opgericht. Laat u bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden goed adviseren door uw notaris over het door u gekozen regime en de consequenties hiervan. Veel mensen nemen bijvoorbeeld een (jaarlijkse) verrekenbeding op, maar voeren dit in de praktijk niet uit. Dit kan bij beëindiging van uw huwelijk grote consequenties hebben.

Beëindiging van uw huwelijk

Het tussen u geldende huwelijksgoederenregime bepaald ook hoe na de beëindiging van uw huwelijk de tussen u bestaande huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moet worden.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn tijdens het huwelijk de huwelijksvoorwaarden te wijzigen of op te heffen. Dit kan aan de orde zijn als één van beide echtgenoten een bedrijf opricht of op lichtvaardige wijze schulden maakt.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.