Myrthle Cheuk a Lam Contact met mij opnemen
Advocaat Almere

Myrthle Cheuk a Lam

Myrthle Cheuk a Lam is sinds 2012 werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten binnen de familierechtsectie. Daarnaast heeft Myrthle zich gespecialiseerd in slachtofferzaken waarin zij slachtoffers bijstaat van misdrijven in strafprocedures.

Zowel in het personen- en familierecht als in slachtofferzaken spelen de persoonlijke belangen en emoties van cliënten een zeer belangrijke rol. Het betreft immers een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van de cliënt. Myrthle vindt het belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Dit maakt haar werk zeer uitdagend en divers. Myrthle zet zich voor iedere cliënt met volle overtuiging en betrokkenheid in.

U kunt bij Myrthle terecht voor diverse zaken binnen het familierecht, zoals echtscheidingen, alimentatie-, gezags- en omgangszaken, maar ook voor uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Ook voor zaken met betrekking tot de erkenning van een kind kunt u bij Myrthle terecht. Daarnaast heeft zij meerdere malen grootouders bijgestaan in het herstellen van het contact met hun kleinkind. Verder houdt Myrthle zich bezig met verzoeken tot vaststelling of wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie en staat zij op regelmatige basis jongmeerderjarigen (18-21 jaar) bij die een bijdrage wensen te ontvangen van hun ouder.

Zoals gezegd verleent Myrthle tevens rechtsbijstand aan slachtoffers van misdrijven, bijvoorbeeld in mishandelingszaken. Zij ondersteunt hierbij de cliënten tijdens de strafprocedure en bekijkt of er mogelijkheden zijn om een vergoeding te ontvangen voor de geleden schade.

Myrthle verricht haar werkzaamheden in beginsel vanuit kantoor Almere. Uiteraard kunnen besprekingen desgewenst ook worden ingepland op onze kantoren in Rotterdam en Amsterdam.

Expertise:

  • Familierecht
  • Slachtofferzaken

Opleidingen:

  • Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Universitat de Barcelona (uitwisselingsprogramma)