Home » Personen- en familierecht » Erkenning kind

Erkenning kind

Wie is de moeder van een kind?

De moeder van een kind is de vrouw die het kind heeft gebaard of die het kind heeft geadopteerd. Het moederschap door geboorte kan niet worden ontkend. Bij draagmoederschap kan dat tot problemen leiden.

Wie is de vader van een kind?

De vader van een kind is:

  • de man die met de moeder is getrouwd op het tijdstip van de geboorte van het kind, tenzij het huwelijk door de dood – binnen 306 dagen voor de geboorte – is ontbonden. Wordt een kind binnen het geregistreerd partnerschap of tijdens samenleving geboren, dan moet het kind erkend worden;
  • de man die het kind heeft erkend;
  • een man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld;
  • de man die het kind heeft geadopteerd.

Door erkenning of adoptie van een kind word je juridisch ouder, waardoor allerlei rechten en plichten ontstaan (o.a. onderhoudsplicht en erfrechtelijke gevolgen).

Verzoek vaststellen vaderschap door moeder

Als de verwekker van het kind het kind niet wil erkennen, dan kan de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen tot gerechtelijk vaststellen van het vaderschap en een onderhoudsbijdrage vragen. Dit kan zelfs na het overlijden van de verwekker. Het gevolg van de toewijzing van dit verzoek is dat er een familierechtelijke band ontstaat tussen verwekker en kind, wat weer erfrechtelijke gevolgen heeft.

Verzoek vaststellen vaderschap door vader

Andersom kan ook de verwekker, zelfs tegen de wens van de moeder in, de rechtbank toestemming vragen tot erkenning van zijn kind. Als de moeder ontkent dat de man de vader is, kan een vaderschapsactie volgen waarbij een DNA-onderzoek moet worden gedaan om vast te stellen of iemand al dan niet de biologische ouder van een kind is.

Daarnaast zijn er procedures mogelijk zoals ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap en vernietiging van de erkenning.

Bij alle procedures rondom de erkenning kind en het ouderschap, kan een advocaat van Cleerdin & Hamer advocaten u bijstaan.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.