Voorlopige voorzieningen

Snelle echtscheidingsprocedure: voorlopige voorzieningen procedure

Soms kan de echtscheidingsprocedure, die enkele maanden in beslag neemt, niet afgewacht worden. En heeft bijvoorbeeld één van de partijen belang bij een regeling die snel van kracht wordt. Het vaststellen van een dergelijke regeling kan via een voorlopige voorzieningen procedure aan de rechter gevraagd worden. Deze procedure kunt u vergelijken met een kort geding.

Voorwaarde beslissing voorlopige voorzieningen

De beslissing die door de rechter in deze procedure wordt genomen, blijft van kracht zolang de echtscheidingsprocedure niet is afgerond. Voorwaarde is wel dat de echtscheidingsprocedure wordt opgestart binnen 4 weken nadat de rechtbank een beslissing heeft genomen in de voorlopige voorzieningen procedure.

Wat wordt er geregeld in een voorlopige voorzieningen procedure?

Een voorlopige voorzieningen procedure wordt eveneens opgestart met een verzoekschrift. In deze procedure kunnen dan een beperkt aantal zaken aan de orde worden gesteld:

Indienen verzoekschrift voorlopige voorzieningen

Na het indienen van het verzoekschrift vindt, meestal binnen 2 á 3 weken na het indienen van het verzoekschrift, dan de zitting plaats. Over het algemeen volgt de beslissing van de rechtbank binnen 1 á 2 weken na de zitting.

Tegen deze beslissing kan vervolgens geen hoger beroep worden ingesteld. Wel kan een verzoek tot wijziging van de voorlopige voorzieningen worden ingediend, maar alleen als er sprake is van een wijziging van omstandigheden of als in zodanige mate van onvolledige of onjuiste gegevens is uitgegaan bij het nemen van de beslissing, dat deze niet in stand kan blijven. Dit is een streng criterium waar niet snel aan wordt voldaan.

Personen- en familierecht advocaten

Glenda Raap
CH Logo

Glenda Raap

Personen- en familierecht & Mediation
Mirjam van der Weide
CH Logo

Mirjam van der Weide

Personen- & familierecht, Mediation, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Manon van Meurs
CH Logo

Manon van Meurs

Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
Mirjam Nieuwendijk
CH Logo

Mirjam Nieuwendijk

Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Charifa Achekar
CH Logo

Charifa Achekar

Personen- en familierecht
Nickie Groen
CH Logo

Nickie Groen

Familierecht & Jeugdrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies