Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Snelle echtscheidingsprocedure: voorlopige voorzieningen procedure

Soms kan de echtscheidingsprocedure, die enkele maanden in beslag neemt, niet afgewacht worden. En heeft bijvoorbeeld één van de partijen belang bij een regeling die snel van kracht wordt. Het vaststellen van een dergelijke regeling kan via een voorlopige voorzieningen procedure aan de rechter gevraagd worden. Deze procedure kunt u vergelijken met een kort geding.

Voorwaarde beslissing voorlopige voorzieningen

De beslissing die door de rechter in deze procedure wordt genomen, blijft van kracht zolang de echtscheidingsprocedure niet is afgerond. Voorwaarde is wel dat de echtscheidingsprocedure wordt opgestart binnen 4 weken nadat de rechtbank een beslissing heeft genomen in de voorlopige voorzieningen procedure.

Wat wordt er geregeld in een voorlopige voorzieningen procedure?

Een voorlopige voorzieningen procedure wordt eveneens opgestart met een verzoekschrift. In deze procedure kunnen dan een beperkt aantal zaken aan de orde worden gesteld:

Indienen verzoekschrift voorlopige voorzieningen

Na het indienen van het verzoekschrift vindt, meestal binnen 2 á 3 weken na het indienen van het verzoekschrift, dan de zitting plaats.

Header C&H

Over het algemeen volgt de beslissing van de rechtbank binnen 1 á 2 weken na de zitting.

Geen hoger beroep

Tegen deze beslissing kan vervolgens geen hoger beroep worden ingesteld. Wel kan een verzoek tot wijziging van de voorlopige voorzieningen worden ingediend, maar alleen als er sprake is van een wijziging van omstandigheden of als in zodanige mate van onvolledige of onjuiste gegevens is uitgegaan bij het nemen van de beslissing, dat deze niet in stand kan blijven. Dit is een streng criterium waar niet snel aan wordt voldaan.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.