Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Verdeling en verrekening

Verdeling en verrekening

Het tussen u en uw echtgeno(o)t(e) geldende huwelijksvermogensregime bepaalt hoe na de echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moet worden.

Gemeenschap van goederen

Als u trouwt zonder dat u huwelijkse voorwaarden bij een notaris bent overeengekomen, bent u automatisch gehuwd in een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen, vermogen en goederen van u en uw echtgeno(o)t(e) in de huwelijksgoederengemeenschap vloeien. Dus ook de bezittingen en schulden die u of uw partner al had op het moment van trouwen.

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dient de huwelijksgemeenschap bij beëindiging van de gemeenschap gelijkelijk te worden verdeeld. Op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. Dat is de peildatum voor de omvang van de huwelijksgemeenschap die verdeeld moet worden.

Op dat moment dient bepaald te worden wat er is en wat het waard is. U dient zich hierbij te realiseren dat u op het moment van ontbinding van de huwelijksgemeenschap wel aansprakelijk wordt voor de schulden die tijdens het huwelijk door uw echtgeno(o)t(e) zijn aangegaan en waarvoor u tijdens het huwelijk niet aansprakelijk was.

Huwelijkse voorwaarden

Voordat u trouwt, kunt u huwelijkse voorwaarden overeenkomen bij een notaris.

Huwelijkse voorwaarden zijn slechts geldig als zij bij notariële akte worden opgemaakt. U kunt huwelijkse voorwaarden zowel voor het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk aangaan.

De akte van huwelijkse voorwaarden kan worden ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten. Het openbaar huwelijksgoederenregister kan door iedereen worden ingezien.

Indien de huwelijkse voorwaarden niet worden ingeschreven, werken ze alleen tussen de echtgenoten onderling. Bepalingen in de huwelijkse voorwaarden kunnen dan niet door de echtgenoten tegen die derden worden ingeroepen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.