Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Pensioen scheiding

Pensioen scheiding

Scheidingen na 30 april 1995

Wet Verevening pensioenrechten

Gevolgen voor pensioen bij scheiding? Hoe zit dat nu precies? Bent u gescheiden na 30 april 1995? Dan hebben u en uw ex-partner te maken met de Wet verevening pensioenrechten. Deze wet regelt dat in geval van echtscheiding aan de ene echtgenoot een recht toekomt op het door de andere partner opgebouwde ouderdomspensioen. Voor zover dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit wordt pensioenverevening genoemd. Het recht op pensioenverevening wordt toegekend aan alle echtgenoten.

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling van het ouderdomspensioen is een recht, geen plicht. Als beide partners het anders willen regelen kan dat ook. Bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant. Maar u kunt het ook laten vastleggen door een notaris in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. U kunt de verevening dan op voorhand uitsluiten.

Ouderdomspensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd, valt buiten de wet. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met uw ex-partner in het echtscheidingsconvenant. Bijvoorbeeld over de periode dat u ongehuwd samenwoonde.

De pensioenuitvoerder betaalt het pensioen (netto) rechtstreeks aan de andere partner. Als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Bij de verdeling wordt uitgegaan van de toekomstige uitkering. En dus niet van de (contante) waarde van het pensioen.

Verdeling partnerpensioen

Ook het partnerpensioen kan voor verdeling in aanmerking komen. Daarvoor is het van belang om te weten of er partnerpensioen is opgebouwd. Dit kan per pensioenregeling verschillen.

Indien er partnerpensioen is opgebouwd, heeft de ex-partner recht op het deel dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding. Dit geldt ook voor het partnerpensioen in de periode dat u nog niet was getrouwd.

Bijzonder partnerpensioen en bijzonder nabestaandenpensioen

Partnerpensioen dat wordt verdeeld bij een echtscheiding heet bijzonder partnerpensioen. Mocht de partner die pensioen heeft opgebouwd komen te overlijden. Dan wordt dit omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen.

Echtscheiding inschrijven registers burgelijke stand

Het is belangrijk dat u uw echtscheiding binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, meldt aan de pensioenuitvoerder(s). Ook als u niet overgaat tot verevening. U moet daarvoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ gebruiken.

Scheidingen voor 30 april 1995

Boon/Van Loon – regeling

Bent u gescheiden voor 30 april 1995? Dan is de Wet verevening pensioenrechten niet op u van toepassing. U valt dan onder de zogenaamde ‘Boon/Van Loon’-regeling. Dit houdt in dat het volledige opgebouwde ouderdomspensioen valt in de wettelijke gemeenschap van goederen. En dus moet worden verdeeld. Als de pensioenrechten niet bij de verdeling zijn betrokken, dan kunt u derhalve nog steeds aanspraak maken op verdeling hiervan.

Andere verdeling ouderdomspensioen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het ouderdomspensioen te verevenen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere verdeling dan de standaardverdeling (50%-50%) afspreken.

Afspraken waarbij u afwijkt van de standaardregeling als vermeld in de wet, moet u laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant (achteraf). Of vooraf in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden via een notaris. Deze stukken moet u toesturen aan de pensioenuitvoerder. Zodat zij de regeling conform de door u gemaakte afspraken kunnen uitvoeren.

Een advocaat kan u helpen bij het opstellen van afwijkende afspraken met betrekking tot uw ouderdomspensioen.

Conversie ouderdomspensioen

U kunt ook kiezen voor conversie van het ouderdomspensioen. Bij conversie wordt het ouderdomspensioen van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor beide partners.

De ex-partner die het pensioen niet heeft opgebouwd, heeft nu een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen. Het pensioen dat tot uitkering komt op het moment dat de ex-partner zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Laat u goed informeren over de verschillende mogelijkheden, alvorens u hierover een beslissing neemt. Aan alle mogelijkheden zijn voor- en nadelen verbonden. Een advocaat gespecialiseerd in pensioen en scheiding kan u hierin adviseren.

Pensioen overlijden ex-partner

Als uw ex-partner overlijdt, verandert de situatie:

  • Overlijdt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd? Dan ontvangt de overlevende ex-partner geen deel meer van het ouderdomspensioen. Meestal bestaat er dan recht op bijzonder nabestaandenpensioen.
  • Overlijdt de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige ouderdomspensioen. En wordt het pensioen niet verevend.
  • Als er conversie heeft plaatsgevonden, verandert de situatie voor de ex-partner niet als de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, overlijdt. Door conversie is er namelijk een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen ontstaan voor beide ex-partners.

Advies pensioen door advocaat bij scheiding

Gaat u scheiden? Laat u dan goed informeren naar de regels met betrekking tot het pensioen. De familierecht specialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten staan u graag bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.