Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Huwelijksvermogensrecht echtscheiding » Gemeenschap van goederen in een huwelijk

Gemeenschap van goederen in een huwelijk

Het huwelijksvermogensregime bepaalt wat de financiële gevolgen zijn van een echtscheiding. Er zijn hierbij twee opties: u bent in gemeenschap van goederen gehuwd op of huwelijkse voorwaarden.

Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, heeft u afspraken over de financiële gevolgen van een echtscheiding laten vastleggen bij de notaris. Onderstaand treft u meer informatie aan over de gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover kunt u vinden onder huwelijkse voorwaarden.

In gemeenschap van goederen

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden die u heeft laten vastleggen door een notaris, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen, zoals vermogensbestanddelen (waaronder ook schulden) en goederen van u en uw partner gemeenschappelijk zijn. Dit geldt ook de bezittingen en schulden die u of uw partner al had op het moment van trouwen. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, moeten alles in beginsel bij helfte verdeeld worden.

Op deze hoofdregel zijn enkele uitzonderingen. Dit betreffen goederen die zijn verkregen vanuit een schenking of erfenis waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Uitsluitingsclausule

Deze uitsluitingsclausule moet wel notarieel zijn vastgelegd. Als dat het geval is, blijven deze goederen van u privé en vallen niet in de gemeenschap van goederen. U hoeft deze dan niet te delen met uw partner. U zult hiervoor wel moeten kunnen aantonen wat er met dit geld is gebeurd. In de praktijk is dit vaak erg lastig. Kunt u dit niet aantonen, dan wordt er in beginsel van uit gegaan dat het vermogen of daarvan gekochte goed gemeenschappelijk is en verdeeld moet worden.

Verzoekschrift tot echtscheiding

De gemeenschap van goederen eindigt sinds 1 januari 2012 op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Deze datum en ontbinding is van belang omdat dit de peildatum is voor het vaststellen van de omvang van de huwelijksgemeenschap en de waardering daarvan.

Tot het moment van ontbinding van de gemeenschap blijft u aansprakelijk voor schulden die dan ander aangaat, ook al bent u feitelijk al uit elkaar. Het verzoekschrift tot echtscheiding moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister voordat het u kan beschermen voor aanspraken van derden.

Indien uw ex-partner na deze inschrijving nieuwe schulden maakt, dan bent u daarvoor niet meer aansprakelijk. Ook al is de echtscheiding nog niet door de rechter uitgesproken en/of bij de burgerlijke stand geregistreerd.

Huwelijksgoederengemeenschap

Voor 1 januari 2012 was het zo dat de huwelijksgoederengemeenschap eindigde op het moment dat de echtscheiding werd ingeschreven bij de gemeente. Gezien de lange duur van echtscheidingsprocedures kan dat heel vergaande gevolgen hebben.

Afstand van gemeenschap

Het is mogelijk om afstand te doen van uw deel van de gemeenschap. Daardoor wordt u bevrijd van de aansprakelijkheid voor schulden waarvoor u tijdens huwelijk ook niet aansprakelijk was. Degene die afstand doet mag echter alleen haar of zijn bed, beddengoed en kleding behouden. Papieren en gedenkstukken van haar of zijn familie kunnen tegen de geschatte prijs worden overgenomen. Afstand doen van de gemeenschap heeft dus verstrekkende gevolgen. Overigens brengt afstand doen van de gemeenschap geen verandering in de aansprakelijkheid voor de gemeenschapsschulden waarvoor de echtgenoten voordien elk voor het geheel aansprakelijk waren, bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Hiervoor bent en blijft u samen aansprakelijk.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.