Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Het huwelijksvermogensregime

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Het huwelijksvermogensregime bepaalt wat de financiële gevolgen zijn van een echtscheiding. Er zijn hierbij twee opties:

  1. u bent in gemeenschap van goederen gehuwd.
  2. u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden.

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan heeft u afspraken gemaakt. Over de financiële gevolgen van een echtscheiding en deze laten vastleggen bij de notaris.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen

Indien u niet wilt dat al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden, moet u huwelijkse voorwaarden opstellen. Deze voorwaarden moeten worden opgesteld door een notaris. En vervolgens opgenomen in een notariële akte.

U kunt huwelijkse voorwaarden aangaan voor het sluiten van het huwelijk. Maar ook tijdens het huwelijk kunt u deze aangaan. In dat laatste geval moet de tot dan toe bestaande gemeenschap van goederen wel verdeeld worden.

Advies huwelijksvermogensregime en consequenties

Laat u bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden goed adviseren. Over het door u gekozen regime en de consequenties hiervan. Veel mensen nemen bijvoorbeeld een (jaarlijks) verrekenbeding op. Maar in de praktijk voeren ze het niet uit. Dit kan bij beëindiging van uw huwelijk grote consequenties hebben.

Advies inhoud huwelijkse voorwaarden

U kunt voor een advies over de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden een afspraak maken bij een van onze specialisten. Zij kunnen u alles vertellen over de gevolgen van bepaalde afspraken. En ook over de wijze waarop u zaken moet opnemen in uw voorwaarden.

Daarbij is het makkelijker om nog goede afspraken met elkaar te maken voordat u gaat trouwen. Dit is een beter moment dan bij een echtscheiding.

Huwelijkse voorwaarden wijzigen of opheffen

In sommige gevallen kan het verstandig zijn tijdens het huwelijk de huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Of ze te wijzigen of zelfs op te heffen. Dit kan aan de orde zijn als één van beide echtgenoten een bedrijf opricht. Of wellicht op lichtvaardige wijze schulden maakt.

Ook in dat geval kunt u contact met een van onze advocaten opnemen. Voor een goed advies over de wijzigingen van de voorwaarden.

Huwelijksgoederenregister

Wilt u dat de overeengekomen huwelijkse voorwaarden ook werking naar buiten/derden hebben? Dan dient u de akte huwelijkse voorwaarden in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank.

Het huwelijksgoederenregister is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. Wanneer de huwelijkse voorwaarden niet worden ingeschreven, werken ze alleen tussen de echtgenoten onderling.

Opties huwelijksvermogensregimes

In de huwelijkse voorwaarden kunt u kiezen uit diverse huwelijksvermogensregimes.

  1. Koude uitsluiting

Een optie is koude uitsluiting. Hiermee wordt iedere gemeenschap van goederen uitgesloten. Al het bezit van de echtgenoten voor of na het sluiten van het huwelijk blijft privé. Partijen hebben enkel de verplichting om samen bij te dragen aan de kosten van de huishouding.

Gaat u scheiden? Dan vindt bij koude uitsluiting in de meest strikte vorm geen verdeling of verrekening van (de waarde van) het vermogen plaats. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van een woning die u samen heeft gekocht.

  1. Beperkte gemeenschap

U kunt ook kiezen voor een minder vergaande huwelijksregime. De zogeheten beperkte gemeenschap. Dit biedt de mogelijkheid om ten aanzien van bepaalde zaken een gemeenschap te vormen. En voor het overige het vermogen privé te houden.

Een voorbeeld hiervan is de gemeenschap van woning en inboedel. Hierbij worden dan alleen de inboedel en de gezamenlijke woning gemeenschappelijk.

Verrekenbegingen in huwelijkse voorwaarden

Ongeacht de keuze voor een koude uitsluiting of een beperkte gemeenschap worden regelmatige verrekenbedingen in de huwelijkse voorwaarden opgenomen.

Periodiek verrekenbeding

Indien een periodiek verrekenbeding is opgenomen betekent dit dat er telkens aan het einde van het verrekentijdvak (meestal een jaar) tot verrekening van het ‘overgespaarde inkomen’ dient over te gaan. De vuistregel is dat het daarbij gaat om inkomen dat normaliter wordt gebruikt om de kosten van de huishouding te betalen.

Gaat het om goederen met overgespaard inkomen welke tijdens het huwelijk zijn gekocht? Dan vallen deze binnen het te verrekenen vermogen.

Uitvoeren verrekenbeding

Denk er bij een verrekenbeding aan dat u een dergelijk beding ook daadwerkelijk uitvoert. U moet dan elk jaar bij elkaar gaan zitten om te kijken of u overgespaard inkomen heeft. En dit vervolgens verdelen. Als u dit niet doet en het niet verrekende vermogen wordt meer waard door bijvoorbeeld belegging of investering. Dan moet u ook deze waardevermeerdering verrekenen met uw ex-partner.

Laat u óók bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden adviseren!

Niet alleen bij de beëindiging van uw huwelijk, maar ook bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden is het dus belangrijk dat u zich goed laat informeren en adviseren. Maar ook tussentijd kan het van belang zijn om uw huwelijkse voorwaarden eens goed door te laten nemen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.