Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Het huwelijksvermogensregime

Het huwelijksvermogensregime bepaalt wat de financiële gevolgen zijn van een echtscheiding. Er zijn hierbij twee opties:

  1. u bent in gemeenschap van goederen gehuwd.
  2. u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden.

Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd? Dan heeft u afspraken over de financiële gevolgen van een echtscheiding laten vastleggen bij de notaris.

Gemeenschap van goederen

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, die u heeft laten vastleggen door een notaris, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen.

Wat betekent getrouwd zijn in gemeenschap van goederen?

Dit betekent dat alle bezittingen van u en uw partner gemeenschappelijk zijn. Zoals vermogensbestanddelen (waaronder ook schulden) en goederen,

Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die u of uw partner al hadden op het moment van trouwen. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, moeten alles in beginsel bij helfte verdeeld worden. Het is belangrijk u goed te laten informeren en de scheiding goed te regelen.

Uitzonderingen gemeenschap van goederen

Op deze hoofdregel zijn enkele uitzonderingen. Dit betreffen goederen die zijn verkregen vanuit een schenking of erfenis. En waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Deze uitsluitingsclausule moet wel notarieel zijn vastgelegd. Een advocaat kan u helpen bij het opstellen van deze clausule.

Uitsluitingsclausule

Is dat het geval? Dan blijven deze goederen van u privé en vallen niet in de gemeenschap van goederen. U hoeft deze dan niet te delen met uw partner. U zult hiervoor wel moeten kunnen aantonen wat er met dit geld is gebeurd. In de praktijk is dit vaak erg lastig. Kunt u dit niet aantonen? Dan wordt er in beginsel van uitgegaan dat het vermogen of daarvan gekochte goed gemeenschappelijk is. En dus verdeeld moet worden.

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen eindigt, sinds 1 januari 2012, op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Deze datum en ontbinding is van belang omdat dit de peildatum is. De datum voor het vaststellen van de omvang van de huwelijksgemeenschap en de waardering daarvan.

Tot het moment van ontbinding van de gemeenschap blijft u aansprakelijk voor schulden die dan ander aangaat, ook al bent u feitelijk al uit elkaar. Het verzoekschrift tot echtscheiding moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister voordat het u kan beschermen voor aanspraken van derden.

Indien uw ex-partner na deze inschrijving nieuwe schulden maakt, dan bent u daarvoor niet meer aansprakelijk, ook al is de echtscheiding nog niet door de rechter uitgesproken en/of bij de burgerlijke stand geregistreerd.

Huwelijksgoederengemeenschap

Voor 1 januari 2012 was het zo dat de huwelijksgoederengemeenschap eindigde op het moment dat de echtscheiding werd ingeschreven bij de gemeente. Gezien de lange duur van echtscheidingsprocedures kan dat heel vergaande gevolgen hebben.

Afstand van gemeenschap

Het is mogelijk om afstand te doen van uw deel van de gemeenschap. Daardoor wordt u bevrijd van de aansprakelijkheid voor schulden waarvoor u tijdens huwelijk ook niet aansprakelijk was. Degene die afstand doet mag echter alleen haar of zijn bed, beddengoed en kleding behouden. Papieren en gedenkstukken van haar of zijn familie kunnen tegen de geschatte prijs worden overgenomen.

Afstand doen van de gemeenschap heeft dus verstrekkende gevolgen. Overigens brengt afstand doen van de gemeenschap geen verandering in de aansprakelijkheid voor de gemeenschapsschulden waarvoor de echtgenoten voordien elk voor het geheel aansprakelijk waren, bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Hiervoor bent en blijft u samen aansprakelijk.

De schulden die door een van de partners na de datum van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap worden gemaakt vallen niet meer in de huwelijksgemeenschap. Om u hierop tegenover derden te kunnen beroepen, is het wel van belang dat het echtscheidingsverzoek wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Alleen dan kunt u zich voor het einde van het huwelijk beroepen op de ontbinding van de gemeenschap tegenover schuldeisers.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.