Echtscheidingsconvenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Als partijen samen afspraken maken over de gevolgen van hun echtscheiding, worden deze afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

 

Echtscheidingsconvenant advocaat of mediator

Het convenant wordt opgesteld door de advocaat of mediator. Ook in echtscheidingszaken waarbij beide partijen een eigen advocaat hebben kan een convenant worden opgesteld.

Het echtscheidingsconvenant wordt bij de rechtbank ingediend. De afspraken die in het convenant zijn gemaakt, worden opgenomen in de beslissing van de rechtbank (beschikking), waardoor deze rechtens afdwingbaar zijn en nakoming van de gemaakte afspraken gevorderd kan worden als een van beide partijen deze niet nakomt.

 

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Onderwerpen die in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn onder andere

‹ terug