Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Echtscheiding aanvragen

Echtscheiding aanvragen

Tegenwoordig eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Voor een echtscheidingsprocedure is bijstand van een advocaat verplicht. Tijdens het aanvragen van de echtscheiding kunt u zich laten bijstaan door een echtscheidingsadvocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten. Cleerdin & Hamer Advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam.

Echtscheiding aanvragen, de procedure

Een echtscheidingsprocedure wordt opgestart door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat. Beide partners kunnen een verzoek tot echtscheiding indienen. Het maakt voor de inhoudelijke procedure niet uit wie van beiden dat doet. De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

Verweerschrift echtscheiding

De andere echtgenoot kan na indiening van het verzoekschrift een verweerschrift indienen. Dit dient echter gedurende zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift heeft betekend plaats te vinden. Verweer voeren tegen de verzochte echtscheiding heeft in de praktijk weinig tot geen kans van slagen.

Stelt één van beide partijen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht? Dan zal de rechtbank oordelen dat er voldoende grond is om de verzochte echtscheiding toe te wijzen.

Wat te regelen bij een echtscheiding?

Naast het tot stand brengen van de echtscheiding moeten er meestal nog meer zaken geregeld worden. U kunt hierbij denken aan het gebruik van de woning. En het vaststellen van kinder– en/of partneralimentatie. Ook de woonplaats van en de omgangsregeling met de kinderen moet worden geregeld. Daarnaast moet uiteraard ook de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden. Waaronder de echtelijke woning, de inboedel, het vermogen en uiteraard ook de schulden.

Zitting echtscheiding bij rechtbank

Wanneer de schriftelijke stukken van beide partijen bij de rechtbank zijn ingediend wordt er door de rechtbank een zittingsdatum gepland. Op deze zitting worden partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten. En ook te reageren op het verweer van de ander. Hierna zal de rechter een beslissing nemen.

Deze wordt vastgelegd in een beschikking. Tegen deze beslissing van de rechtbank, kan gedurende drie maanden hoger beroep worden ingesteld.

Echtscheidingsbeschikking inschrijven register burgelijke stand

De echtscheiding komt pas formeel tot stand nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven. Deze inschrijving geschiedt in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn plaatsvinden. Mocht dit niet binnen die termijn gebeuren dan verliest de beschikking haar kracht. En blijft vervolgens het huwelijk in stand.

Wel of geen echtscheidingsconvenant

Uiteraard is het mogelijk om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Al dan niet vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In dat geval kan de rechtbank hierover bericht worden. Dan zal een inhoudelijke procedure en een zitting niet meer nodig zijn. De rechtbank zal dan conform uw gezamenlijke verzoeken een beslissing nemen.

Ook is het mogelijk om samen naar een echtscheidingsadvocaat te gaan. Een advocaat die de belangen van u beiden behartigt. Cleerdin & Hamer Advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Almere. Hier kunt u terecht voor een advocaat gespecialiseerd in familierecht & echtscheidingen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.