Echtscheiding aanvragen

Echtscheidingsadvocaat verplicht

Tegenwoordig eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Voor een echtscheidingsprocedure is bijstand van een advocaat verplicht.

Tijdens het aanvragen van de echtscheiding kunt u zich laten bijstaan door een echtscheidingsadvocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten. Cleerdin & Hamer Advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Alkmaar, Almere en Rotterdam.

 

Echtscheiding aanvragen, de procedure

Een echtscheidingsprocedure wordt opgestart door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat. Beide partners kunnen een verzoek tot echtscheiding indienen. Het maakt voor de inhoudelijke procedure niet uit wie van beiden dat doet. De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

 

Verweerschrift echtscheiding

De andere echtgenoot kan na indiening van het verzoekschrift gedurende zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift heeft betekend, een verweerschrift indienen. Verweer voeren tegen de verzochte echtscheiding heeft in de praktijk weinig tot geen kans van slagen.

Als één van beide partijen stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechtbank oordelen dat er voldoende grond is om de verzochte echtscheiding toe te wijzen.

 

Wat te regelen bij een echtscheiding?

Naast het tot stand brengen van de echtscheiding moeten er meestal nog meer zaken geregeld worden. U kunt hierbij denken aan het gebruik van de woning, het vaststellen van kinder– en/of partneralimentatie, de woonplaats van en een omgangsregeling met de kinderen. Daarnaast moet uiteraard ook de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden, waaronder de echtelijke woning, de inboedel, het vermogen en de schulden.

 

Zitting echtscheiding bij rechtbank

Nadat de schriftelijke stukken van beide partijen bij de rechtbank zijn ingediend, plant de rechtbank een zittingsdatum. Op deze zitting worden partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten en te reageren op het verweer van de ander. Hierna zal de rechter een beslissing nemen, die wordt vastgelegd in een beschikking. Tegen deze beslissing van de rechtbank, kan gedurende drie maanden hoger beroep worden ingesteld.

 

Echtscheidingsbeschikking inschrijven in register burgelijke stand

De echtscheiding komt pas formeel tot stand nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving moet binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn plaatsvinden. Als dit niet binnen die termijn gebeurt, verliest de beschikking haar kracht en blijft het huwelijk in stand.

 

Wel of geen echtscheidingsconvenant

Uiteraard is het mogelijk om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding, al dan niet vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In dat geval kan de rechtbank hierover bericht worden en zal een inhoudelijke procedure en een zitting niet nodig zijn. De rechtbank zal dan conform uw gezamenlijke verzoeken beslissen.

 

Ook is het mogelijk om samen naar een echtscheidingsadvocaat te gaan, die de belangen van u beiden behartigt. Cleerdin & Hamer Advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Alkmaar waar u terrecht kunt voor een advocaat gespecialiseerd in familierecht & echtscheidingen.

‹ terug

Laatste tweets

Volg @CHfamilierecht op twitter.

personen- en familierecht advocaten

Glenda Raap
CH Logo

Glenda Raap

Personen- en familierecht & Mediation
Mirjam van der Weide
CH Logo

Mirjam van der Weide

Personen- & familierecht, Mediation, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Manon van Meurs
CH Logo

Manon van Meurs

Personen- en familierecht, Mediation & Psychiatrisch patiëntenrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en Familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch Patiëntenrecht & Sociaal Zekerheidsrecht
Mirjam Nieuwendijk
CH Logo

Mirjam Nieuwendijk

Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Myrthle Cheuk a Lam
CH Logo

Myrthle Cheuk a Lam

Personen- & Familierecht, Jeugdrecht & Benadeelde partij