Fiscale gevolgen alimentatie

Kinderalimentatie

Vóór 1 januari 2015

Als u maandelijks minimaal € 139,00 per kind aan alimentatie voldoet (inclusief omgangskosten), komt u in aanmerking voor persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor levensonderhoud. De betaalde kinderalimentatie mag dan in de aangifte worden opgevoerd als ‘persoonsgebonden aftrek in verband met uitgaven voor levensonderhoud van kinderen’.

 

Als het alimentatie betreft voor kinderen van 18 jaar en ouder, bestaat er alleen recht op buitengewone lastenaftrek als het kind geen recht heeft op studiefinanciering.

 

Kinderalimentatie wordt niet beschouwd als inkomen van de ontvangende ouder en hoeft dus ook niet als zodanig bij de belastingdienst worden opgegeven.

 

Na 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 komt het recht op buitengewone lastenaftrek te vervallen. Dit betekent dat u in uw aangifte betaalde kinderalimentatie niet meer als aftrekpost kunt opvoeren. Deze wijziging heeft dus alleen gevolgen voor degene die alimentatie betaalt.

 

Door deze wijziging zal het netto alimentatiebedrag omhoog gaan. Het vervallen van het recht op fiscaal voordeel, kan in veel gevallen ook tot andere uitkomsten van de alimentatieberekening leiden en om die reden ook aanleiding zijn tot wijziging van het huidige alimentatiebedrag.

 

Een alimentatie advocaat kan voor u berekenen of dit het geval is. Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking, dan kan hiervoor een vaste prijs worden afgesproken, zodat u weet waar u wat de kosten betreft aan toe bent. Zie voor meer informatie hierover het kopje ‘kosten’ en/of neem telefonisch of per email contact met ons op.

 

Partneralimentatie

Partneralimentatie wordt fiscaal als inkomen beschouwd. De alimentatieplichtige mag betaalde partneralimentatie in zijn IB-aangifte dan ook aftrekken van het belastbaar inkomen en de alimentatiegerechtigde moet ontvangen alimentatie als inkomen opgeven in de aangifte en hierover belasting betalen.

 

Het is belangrijk dat u hiervoor een reserve inbouwt, omdat het alimentatiebedrag dat u ontvangt dus een bruto bedrag betreft waarover u nog inkomstenbelasting moet betalen.

 

Elke betaling voor het levensonderhoud van de ex-partner nadat u gescheiden bent gaan leven, kan door de fiscus als alimentatie beschouwd worden.

‹ terug