Alimentatie

Wanneer u gaat scheiden bent u wettelijk niet meer gebonden aan de regels die gelden binnen het huwelijk. Hier geldt echter één uitzondering op, namelijk onderhoudsverplichting. Hoewel u gescheiden bent van elkaar, u blijft tijdelijk wel verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dit heet ook wel een alimentatieplicht. Wanneer u niet voldoende inkomsten heeft om hieraan te voldoen, kan het zijn dat uw ex-partner de partneralimentatie aan u moet betalen. Wanneer er kinderen zijn is er ook een alimentatie voor kinderen de kinderalimentatie.

Over de alimentatie valt veel te vertellen, en het is vaak ook een onderwerp waar veel spanningen om heen hangen.

Wanneer het over geld gaat kunnen de spanningen al snel oplopen. Alimentatie is dan ook vaak een beladen onderwerp. En hier ontstaan dan ook met regelmaat conflicten over.
Dit kan gaan over de hoogte van de alimentatie, welke voor de één te hoog is kan juist voor de ander te laag zijn. Soms kan het zo zijn dat de ex-partner niet wil betalen, of vindt men dat het niet op de juiste manier besteed wordt. Wij kunnen u hierbij helpen door een onafhankelijke alimentatieberekening te maken. Zo bepalen we op een eerlijke manier welk bedrag het moet zijn, en maken we heldere afspraken zodat er geen discussie mogelijk is.

Wanneer er iets in uw situatie verandert, kan het zijn dat de hoogte van de alimentatie niet meer klopt. Het kan zelfs zover komen dat u of uw ex-partner deze niet meer kan opbrengen. Wij kunnen u dan helpen met een herberekening van de alimentatie, om zo verdere discussie te voorkomen.

Alimentatie

Ouders zijn en blijven, ook als zij uit elkaar gaan, (wettelijk) verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. En ook de kosten daarvan. Zij hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen. Waar ze gaan wonen, hoe de zorg verdeeld wordt en ook hoe hoog de bijdrage in de kosten wordt.

Vaststellen hoogte kinderalimentatie

Als uitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie geldt dat een kind er na de echtscheiding financieel zo min mogelijk op achteruit mag gaan. Het uitgangspunt voor het vaststellen en berekenen van kinderalimentatie is daarom ook de behoefte van de kinderen.

Deze behoefte wordt berekend aan de hand van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen van partijen vóór de scheiding. Daarnaast de leeftijd van de kinderen. De kinderalimentatie gaat altijd voor de partneralimentatie. Er wordt dus eerst gekeken hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Daarna wordt er bekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie.

Alimentatie advocaat

Ouders zijn en blijven (wettelijk) verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen en de kosten daarvan. Ook als zij uit elkaar gaan of zelfs nooit een relatie hebben gehad. Ze hebben, totdat de kinderen 21 jaar oud zijn, een onderhoudsplicht en dat noemen we ook wel kinderalimentatie.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten er allerlei afspraken gemaakt worden over de kinderen.

  • Waar ze gaan wonen?
  • Hoe wordt de zorg voor de kinderen verdeeld?
  • Wat is de hoogte van de bijdrage in de kosten van de kinderen?

Draagkrachtvergelijking kinderalimentatie

Vervolgens moet berekend worden in welke verhouding dit behoeftebedrag door de ouders gedragen moet worden. Beide ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. Ook de ouder waar de kinderen wonen. Hiervoor moet een draagkrachtvergelijking gemaakt worden.

Draagkrachtberekening kinderalimentatie

Daarnaast zal berekend worden of de onderhoudsplichtige ouder(s) over voldoende draagkracht beschikt. Dit om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Vervolgens wordt dit berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening.

Alimentatieplicht staat los van ouderlijk gezag en omgang

Het betalen van alimentatie staat los van ouderlijk gezag en omgang. De alimentatieplicht blijft in beginsel bestaan. Ook wanneer de alimentatieplichtige ouder niet belast is/blijft met het ouderlijk gezag. En/of geen omgang met het kind heeft.

Ook de vader die een kind niet heeft erkend en alleen biologisch gezien ouder is, kan als verwekker van een kind verplicht worden tot het voldoen van kinderalimentatie. Overigens geldt dit ook andersom voor de man die een kind wel heeft erkend maar niet de biologische vader is.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie en/of kunt u ondersteuning gebruiken bij het berekenen en inregelen van alimentatie? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.