Home » Familierecht advocaat

Familierecht advocaat

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Financiële en zakelijke doelstellingen staan soms lijnrechte tegenover ethiek en emotie. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

Familierecht: in overleg of via de rechter

Wij staan in het personen- en familierecht vaak mensen bij in situaties die niemand onberoerd laten, bijvoorbeeld bij echtscheidingen. De rol van onze advocaten is om de cliënten hierin te begeleiden en een evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant. Daar zijn twee wegen voor: in overleg en via de rechter.

Overeenstemming zonder tussenkomst rechter

Als uw zaak zich hiervoor leent zal eerst geprobeerd worden of partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming kunnen komen. Het is van belang dat zij na afloop verder kunnen met de gemaakte afspraken, zeker als er kinderen in het spel zijn.

De meest werkbare afspraken worden vaak gemaakt door overleg met de ex-partner en diens familierecht advocaat. Cliënten weten immers wel wat voor hen in de praktijk de beste oplossing is.

Familierecht voor de rechtbank

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg tot afspraken te komen, zal de zaak aan de rechtbank worden voorgelegd. Uw advocaat helpt u dan om uw situatie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. De rechter zal ervan overtuigd moeten worden dat wat u vraagt redelijkheid en juridisch juist is.

Dat kan het best door een gespecialiseerde advocaat in familierecht.

Goede juridische bijstand vereist maatwerk

Geen zaak en geen cliënt zijn hetzelfde, in iedere zaak spelen weer andere problemen. De taak van de advocaat is om de cliënt te attenderen op alle mogelijkheden. Soms is het voor de cliënt beter om af te wijken van de ‘standaardroute’. Het behalen van een voor de cliënt bevredigend resultaat geldt als uitgangspunt.

Advocaat familierecht

Goede juridische bijstand vereist maatwerk, zodat u zich over het juridische gedeelte van de zaak geen zorgen hoeft te maken.Voor juridische informatie over personen- en familierecht met betrekking tot een echtscheiding kunt u terecht op onze pagina met meer informatie over de echtscheidingsadvocaat.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer