Home » Opvolgend werkgeverschap: wond nog niet gehecht

Opvolgend werkgeverschap: wond nog niet gehecht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in juli 2015 is sneller dan voorheen sprake van opvolgend werkgeverschap, terwijl de wetgever heeft nagelaten in specifiek overgangsrecht te voorzien. De afgelopen twee jaar heeft dit tot diverse rechtszaken en rechtsonzekerheid geleid. De Hoge Raad heeft op 17 november 2017 – vooralsnog – een einde gemaakt aan de onduidelijkheid en de vraag beantwoord of werkgeverswisselingen die hebben plaatsgevonden vóór de wetswijziging van 2015 naar het oude recht moeten worden beoordeeld of naar het huidige recht.

Lees hier het artikel.

DEEL OP:
Recente berichten
Sander Janssen | Cleerdin & Hamer advocatenRick van Leusden | Cleerdin & Hamer advocaten