Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Openlijke geweldpleging na ruzie in uitgaansgelegenheid!

10 oktober 2017

De Hoge Raad oordeelde op 26 september 2017 dat een cassatiezaak van onze specialisten Benno de Boer en Rick van Leusden opnieuw door het gerechtshof moet worden beoordeeld. De cassatieklacht zag op het feit dat uit de door het gerechtshof opgenomen bewijsmiddelen niet is gebleken dat het op het slachtoffer uitgeoefende geweld heeft geleid tot het bewezenverklaarde letsel. De volledige uitspraak is hier te lezen.

Recente berichten

Strafrecht