Home » Noodkreet Afghaanse bewakers in Kabul

Noodkreet Afghaanse bewakers in Kabul

’Elk uur dat we verliezen is er eentje’

Nederland, breng ons in veiligheid!

10 Afghaanse bewakers die tussen 2003 en 2006 voor de Nederlandse troepen in Afghanistan hebben gewerkt eisen van het kabinet dat zij en hun gezinnen zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht.

Hun advocaat Michael Ruperti heeft zondag een zogeheten rekest met deze strekking naar premier Rutte en de ministers Bijleveld (Defensie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) gestuurd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wanneer het kabinet dit formele verzoek niet binnen zeven dagen zou inwilligen, de raadsman naar de bestuursrechter in Den Haag zou stappen voor een spoedprocedure.

Maar omdat Kabul, waar de bewakers nu verblijven, volgens hen al in handen is van de taliban vreest hun advocaat dat er geen tijd zal zijn om een voorlopige voorziening bij de rechter te vragen. ,,Dit moet echt zo snel mogelijk worden geregeld. Elk uur dat we verliezen is er eentje”, zegt Ruperti.

Noodkreet Afghaanse bewakers in Kabul | Cleerdin & Hamer advocaten

De kern van raadsman Ruperti’s betoog is dat Nederland niet zoals tot nu toe onderscheid mag maken tussen Afghanen die als tolk hebben gewerkt en andere functies vervulden. Tolken worden sinds 2019 in het kader van een speciale asielprocedure wel naar ons land gehaald, maar bewakers niet. Het kabinet maakte deze keuze uit angst voor ‘een onbeheersbare toename’ van het aantal asielaanvragen. Dat standpunt is ondanks de ontwikkelingen van zaterdag en zondag ongewijzigd, laat een woordvoerder van het ministerie Justitie en Veiligheid weten.

,,Voor dat beleid ontbreekt elke juridische basis”, reageert Michael Ruperti die de tien bewakers vertegenwoordigt die klem in Kabul zitten. Ze kregen toen ze zich op de ambassade meldden volgens de advocaat een papiertje met een link naar de internetpagina waar ze zich kunnen aanmelden voor de asielprocedure.

,,Ook deze bewakers hebben arbeidscontracten met Defensie, ik heb ze hier liggen. Uit die contracten vloeit een zorgplicht voort. Wat voor werk iemand heeft gedaan, is voor die plicht niet relevant. Defensie mag geen onderscheid maken. Andere landen zoals Duitsland, Canada en de VS doen dat ook niet. Het gaat om bewakers  die soms nog meer dan de tolken grote risico’s hebben genomen voor Nederland en door hun zichtbare werk bekend zijn bij de taliban. Zij en hun gezinnen lopen daardoor grote risico’s. Het is de plicht van Nederland hen in veiligheid te brengen.”

De Tweede Kamer komt dinsdag terug van reces voor een spoeddebat over de kwestie. D66-Kamerlid Belhaj, die het initiatief nam tot het debat, vindt de manier waarop wordt omgegaan met de bewakers onbegrijpelijk: ,,Ook die mensen lopen in Afghanistan het risico te worden vermoord.’’ Belhaj pleit ervoor de bewakers in dezelfde regeling op te nemen als de tolken. Zij vindt daarbij ChristenUnie en de linkse oppositie aan haar zijde, maar spreekt de hoop uit dat ook VVD en CDA erin meegaan voor een Kamermeerderheid die daarin een doorbraak moet forceren.

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden vindt echter dat de prioriteit nu bij het halen van de tolken ligt, en stelt dat de andere gevallen per geval moeten worden beoordeeld, vanwege het mogelijke veiligheidsrisico dat mensen in Nederland kunnen vormen: ,,Wie heeft vanwege werkzaamheden voor de Krijgsmacht gevaar loopt en géén veiligheidsrisico vormt voor Nederland wegens banden met de Taliban krijgt nu al hulp vanuit Defensie. Of iemand voor die hulp in aanmerking komt, moet wat mij betreft niet de Kamer, maar de minister van geval tot geval beoordelen.”

Maar wat de voorwaarden voor die individuele gevallen precies behelzen, blijft onduidelijk. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Defensie geeft geen concreet antwoord op die vraag. Defensie wijst naar Justitie en Veiligheid, dat slechts kwijt wil bij het eerdere kabinetsstandpunt te blijven: geen verruiming van de criteria vanwege de vrees voor een stroom aan aanvragen.

DEEL OP:
Recente berichten
Patrick van der MeijVVE besluit vernietigen en vervangende machtiging | Cleerdin & Hamer advocaten