Home » Never waste a good crisis

Never waste a good crisis

Net als voor iedereen was ook voor ons 2020 het jaar van verandering, aanpassing en bezinning. Helaas gedwongen, maar zoals Churchill al zei: never waste a good crisis.

De afgelopen jaren zijn we als kantoor snel gegroeid. In expertise, mensen, rechtsgebieden en vestigingen. Groei op zichzelf is nooit één van onze doelstellingen geweest. Deze groei is organisch ontstaan, doordat we mogelijkheden zagen of kansen zich voordeden.

Juist in een jaar als dit – waarin de sociale contacten minimaal zijn – hebben wij gemerkt hoezeer wij als kantoor worden gekenmerkt door samenwerking en teamgevoel. Samen kunnen we de hoogste kwaliteit rechtsbijstand bieden aan onze cliënten.

Op basis van die uitgangspunten hebben we met elkaar geëvalueerd wat beter en anders kan. We kwamen tot de conclusie dat we als team dichter bij elkaar willen zijn en nauwer met elkaar willen samenwerken. Dit komt niet alleen het teamgevoel ten goede, maar ook de kwaliteit van onze dienstverlening. Om die reden hebben we besloten onze vestiging Alkmaar in de loop van 2021 te sluiten en de daar werkzame advocaten binnen de andere vestigingen onder te brengen.

Daarnaast hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw design voor onze website. Op de vernieuwde website is de groei die we de afgelopen jaren als kantoor hebben doorgemaakt duidelijk zichtbaar. Naast het bijstaan van particulieren binnen allerlei rechtsgebieden, verlenen we ook rechtsbijstand aan zakelijke cliënten; van MKB tot multinational. De website brengt onze cliënt eerder waar die zijn wil.

DEEL OP:
Recente berichten
Alimentatieverlaging | Cleerdin & Hamer AdvocatenJubileum 3 partners | Cleerdin & Hamer advocaten