Home » Militair recht » Verschil militair tuchtrecht en strafrecht

Verschil militair tuchtrecht en strafrecht

Er zijn twee verschillende wetten voor militair tuchtrecht en strafrecht vastgelegd. Een militair kan een straf opgelegd krijgen zodra hij de tuchtrechtelijke gedragsregels voor militairen overschrijdt. In de WMT (Wet Militair Tuchtrecht), staan de tuchtrechtelijke gedragsregels voor militairen. Een militair die de regels overschrijdt zal een straf opgelegd krijgen. Deze tuchtrechtelijke sanctie wordt toegepast bij lichtere vergrijpen. Een opgelegde straf kan een berisping, strafdienst, uitgaansverbod of geldboete zijn. Deze laatste wordt het meest toegepast in het militair tuchtrecht. Zwaardere vergrijpen vallen onder het militaire strafrecht.

Bijzondere positie militaire verdachten

Bij het Ministerie van Defensie werken militaire-, als ook burgerambtenaren. Met name militaire ambtenaren hebben een bijzondere rechtspositie. Net als het Ministerie van Defensie. De civiele Ambtenarenwet is voor de burgerambtenaren van toepassing. De Militaire Ambtenarenwet daarentegen is voor militaire ambtenaren van toepassing. Militairen hebben bijzondere taken binnen onze krijgsmacht. Deze taken kunnen bestaan uit acties die in het civiele leven, niet getolereerd zouden kunnen worden. Een Militair doet er immers alles aan om onze vrijheid te waarborgen. De militaire ambtenaren wet voorziet hierin andere uitgangspunten.

Procesrecht

Voor een militair is het procesrecht dus anders dan voor een burger.

Het verschil zit hem in de bezwaar- en beroepstermijn. Bovendien is de samenstelling van de rechtbank anders. Het is dus zaak dat je als er zich problemen voordoen contact met ons opneemt. Wij kunnen je bijstaan, omdat wij alle knowhow in huis hebben voor militaire processen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.