Home » Militair recht » Militaire kamer

Militaire kamer

Een misdraging door een Nederlandse militair, wereldwijd met uitzondering van de Nederlandse Antillen en Aruba, wordt bij de militaire kamer van de Rechtbank Arnhem terecht gestaan. Deze persoon moet op het moment van het strafbaar feit militair zijn. Cleerdin & Hamer advocaten is gespecialiseerd in militair strafrecht. Indien u een dagvaarding hebt ontvangen om voor een militaire rechter te verschijnen dan kunnen wij u bijstaan in uw verweer. In militaire zaken is de Officier van Justitie een specialist. Voor de juiste verdediging heeft de verdachte militair een advocaat nodig die gespecialiseerd is in militair strafrecht.

Disciplines die gelden bij het militair strafrecht

Voor alle krijgsmachtonderdelen, zoals landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine, geldt het militair strafrecht. Een militair kantonrechter, militair politierechter en een meervoudige militaire kamer zijn aanwezig bij de Rechtbank in Arnhem. De militaire kamer behandelt het hoger beroep in militaire zaken. Tevens behandelt zij in tuchtzaken, op basis van Wet Militair Tuchtrecht, de hoger beroepen. Onderzoek naar strafbare feiten wordt gedaan door de marechaussee. Dit is de instantie die belast is met politietaken binnen defensie.

Risico’s op strafzaken bij militairen

Een militair, ten opzichte van een gewone burger, loopt een groter risico om met strafrecht geconfronteerd te worden. Voor militairen gelden 3 wetboeken:

  • Het Wetboek van Strafrecht

  • Wetboek van Militair Strafrecht

  • Het Wetboek van Militair Tuchtrecht

Voor een militair is het belangrijk om een strafproces te voorkomen. Of in ieder geval de gevolgen ervan te beperken. Een militair kan veroordeeld worden met strafoplegging. Daarnaast kan hij ook ontslagen worden. Neem dus snel contact met ons op indien u een dagvaarding hebt ontvangen. Cleerdin & Hamer advocaten zal eerst proberen de dagvaarding in te laten trekken. Lukt dat niet dan gaan wij vervolgens samen met u de verdediging opzetten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.