Naast de tuchtrechtelijke en strafrechtelijke regelgeving kan ook het specifieke militaire ambtenarenrecht van invloed zijn op de militair die wordt verdacht van een strafbaar feit. Doorgaans ontvangt een militair die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit een oproeping voor een hoorzitting. Daar zal bekeken worden of er aanleiding bestaat om rechtspositionele maatregelen te nemen. Belangrijke rechtspositionele maatregelen betreffen: de vaststelling van een ambtsbericht, niet toekennen van een periodiek, ontheffing van de functie of opleiding en tenslotte ontslag. Ook kunnen in het geval van een strafrechtelijke vervolging ordemaatregelen worden opgelegd. Zoals een schorsing. Een gevolg hiervan kan zijn dat de militair gekort wordt op zijn inkomen. Daarnaast mag een verdachte militair in de regel niet mee op uitzending of deelnemen aan militaire operaties en oefeningen. Kortom, een strafrechtelijke verdenking kan op zichzelf genomen al vele verstrekkende gevolgen hebben voor een militair.

Letselschade militairen

Militairen en veteranen kunnen door een uitzending tijdelijk dan wel permanent letsel oplopen. Bent u als militair uitgezonden geweest en heeft u lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen door deze uitzending? Cleerdin & Hamer advocaten kan u bijstaan indien u de schade wenst te claimen.

Militair strafrecht advocaten
  • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies