Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Bestuursrecht

Is uw chauffeurskaart ingetrokken of uw aanvraag VOG afgewezen?

De taxipas

Wilt u werken als taxichauffeur? In dat geval heeft u een chauffeurskaart, de zogeheten taxipas, nodig. Het is namelijk niet toegestaan om klanten laten betalen voor een taxirit zonder in het bezit te zijn van deze kaart. De chauffeurskaart is een middel voor taxichauffeurs om zich te kunnen identificeren, maar daarnaast worden met de kaart in de boordcomputer de rij- en rusttijden van taxichauffeurs gecontroleerd. De chauffeurskaart kunt u aanvragen bij het KIWA. Voor deze aanvraag dient u onder andere in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als de chauffeurskaart wordt verleend dan is deze voor 5 jaar geldig. Hierna moet u opnieuw een VOG aanvragen.

Verklaring omtrent gedrag

Voor de aanvraag van een VOG in het kader van een chauffeurskaart geldt een specifiek screeningsprofiel. Hierin staat omschreven welke risico’s zich voor kunnen doen bij de uitvoering van het werk als taxichauffeur. Eén van de risico’s is bijvoorbeeld dat de veiligheid van de passagiers en medeweggebruikers in gevaar wordt gebracht. Dit risico kan veroorzaakt worden door rijden onder invloed, overschrijding van de maximumsnelheid, gevaarlijk rijgedrag en/of agressief gedrag. Als er een één op één relatie is, kunnen de passagiers in een tijdelijke afhankelijkheidspositie verkeren ten opzichte van de houder van de chauffeurskaart. Het risico bestaat van geweld- en zedendelicten, afpersing, chantage (afdreiging), diefstal, verduistering of vervalsing van bijvoorbeeld de chauffeurskaart. De houder van de chauffeurskaart is verantwoordelijk voor de veiligheid van goederen van de passagiers. Deze houders kunnen ook omgaan met contant en giraal geld. Het risico van diefstal en verduistering is aanwezig. De houders van de chauffeurskaart komen in de uitoefening van hun functie vaak in aanraking met mensen in het uitgaanscircuit. Overtredingen van de Opiumwet zijn daarom bijzonder relevant. Op deze gebieden vindt vervolgens een strengere toets plaats.