Bij het woord mediation denkt men al snel aan mensen die een conflict hebben. Maar mediation kan ook worden ingezet om een conflict te voorkomen, zoals voorafgaand aan een huwelijk of samenwonen. Door met elkaar goede afspraken te maken over je verwachtingen en wensen tijdens het huwelijk, voorkom je juist discussies en conflicten soms zelfs een relatiebreuk. Veel relaties stranden immers omdat je elkaar niet begrijpt of andere verwachtingen van elkaar had.

Prenuptial mediation

Als je gaat trouwen of samenwonen denk je uiteraard liever niet aan uit elkaar gaan. Maar toch is het belangrijk dat je van tevoren nadenkt en afspraken maakt. Zowel voor tijdens de relatie met als doel je relatie goed te houden, maar ook voor als het in de toekomst anders loopt dan je had gehoopt. Veel mensen denken dat een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden hiervoor voldoende duidelijkheid en zekerheid biedt. Maar deze overeenkomsten/voorwaarden bevatten meestal slechts algemene standaardteksten, welke lang niet altijd zijn toegespitst op jullie specifieke situatie en wensen en dus geen maatwerk bieden. Je blijft dan met vragen zitten zoals;

“Wat moet er geregeld worden op het gebied van familierecht of erfrecht?”, “Hoe verdelen wij de zorg over de kinderen (als die er in de toekomst komen) en wat betekent dit financieel, ook voor het geval we uit elkaar zouden gaan?” of  “Kan ik in ons huis blijven wonen als wij uit elkaar gaan?”

Al dit soort vragen kunnen tijdens premarital mediation besproken worden. Wanneer het toch anders loopt als verwacht, is het prettig om zaken duidelijk op papier te hebben. De verwachtingen zijn besproken en voor beiden helder. Dit voorkomt teleurstellingen of onduidelijkheden.

Prenups

Prenups is officieel een afkorting van prenuptial agreement. Hieronder verstaan we een contract dat wordt aangegaan voordat jullie gaan samenwonen of trouwen. Prenups gaan verder dan alleen huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. De achterliggende gedachte is dat je vooraf je verwachtingen duidelijk met elkaar bespreekt en vastlegt zodat je later geen discussies hierover krijgt.

Tijdens prenuptial mediation gaan jullie onder begeleiding van een gekwalificeerde mediator het gesprek aan met elkaar. Er wordt stil gestaan bij wat je van elkaar verwacht en wat jullie belangrijk vinden voor de invulling van jullie gezamenlijke leven? En wat is redelijk voor het geval je op enig moment toch uit elkaar zou gaan. Daar kun je beter over nadenken en met elkaar over spreken als je elkaar nog leuk vindt en hier op een redelijke en rationele manier over na kunt denken, iets wat vaak niet meer lukt als je uit elkaar gaat. Dan zijn de emoties meestal zo hoog opgelopen dat dit niet meer lukt. Dit is natuurlijk ook logisch, omdat een scheiding een zeer ingrijpende gebeurtenis is. En nu moet je juist in die periode meestal heel belangrijke beslissingen nemen. Daarom adviseren wij om hier al eerder over na te denken, als het nog leuk is en je elkaar nog iets gunt.

De mediator zal hierin begeleiden en adviseren. Op deze manier krijg je een beter beeld van elkaar, maar weet je ook beter welke afspraken je maakt en waarom. Deze afspraken maak je dan weloverwogen. Nu horen we vaak dat mensen niet eens weten wat ze bij de notaris hebben vastgelegd en waarom. Doordat je voorwaarden dan niet aansluiten bij je werkelijke situatie en wensen, hebben deze nogal eens onredelijke en ongewenste consequenties als je uit elkaar gaat. Het is dus belangrijk dat je afspraken maakt die aansluiten bij jullie beider wensen en verwachtingen, gemaakt in een periode waarin je niet overloopt van emoties. Dus juist als je het samen goed wilt regelen en de insteek hebt om samen te blijven, maak je deze afspraak vooraf en niet als het te laat is.

Wanneer zijn prenups nog meer aan te raden?

Prenups zijn in veel gevallen nutting. Ze verschaffen duidelijkheid en zorgen ervoor dat je weet wat de ander belangrijk vindt. Deze afspraken worden zorgvuldig vastgelegd zodat hier op een later tijdstip geen discussie over kan ontstaan.

Er zijn een aantal gevallen waarbij prenups bij uitstek nuttig zijn:

  • Er zijn (of komen) kinderen (uit een eerdere relatie) in het spel;
  • Er zijn erfenissen en/of schenkingen te verwachten;
  • Eén van beiden heeft een aanzienlijk hoger inkomen dan de ander;
  • De één heeft een hoger eigen vermogen dan de ander;
  • Als u onafhankelijk van elkaar wilt blijven op financieel gebied;
  • Indien er een mogelijk financieel risico is op zakelijk gebied.

Dit is slechts een kleine opsomming van mogelijke redenen voor een prenups. Het kan goed zijn dat jullie situatie hier niet genoemd staat, maar dat wil niet zeggen dat wij jullie niet kunnen helpen. Neem gerust contact op met een van onze mediators, wij informeren jullie graag over prenuptial mediation.

Mediators