Home » Mediation » Prenuptial/premarital mediation

Prenuptial/premarital mediation

Bij het woord mediation denkt men al snel aan bemiddeling tussen personen die een conflict hebben. Mediation biedt alleen veel meer dan dit. Het is een gesprek tussen personen onder leiding van een professional, de mediator. Als je het zo bekijkt kan mediation op veel meer momenten worden ingezet zoals ook voorafgaand aan een huwelijk of het samenwonen. Dit zou veel discussies en conflicten in de toekomst kunnen voorkomen.

Prenuptial mediation

Gaan jullie samenwonen of zelfs trouwen? Gefeliciteerd! Wanneer je gaat samenwonen of trouwen denk je liever niet aan uit elkaar gaan. Maar toch is het erg belangrijk dat je van tevoren nadenkt en afspraken maakt voor als het in de toekomst anders loopt dan verwacht. Veel mensen denken dan aan een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. Deze overeenkomsten/voorwaarden bevatten vaak algemene standaardteksten, welke lang niet altijd zijn toegespitst op jullie specifieke situatie. Je blijft dan met vragen zitten zoals;

“Wat moet er geregeld worden op het gebied van familierecht of erfrecht?”, “Hoe verdelen wij de zorg over de kinderen als die er in de toekomst komen?” of  “Kan ik in ons huis blijven wonen als wij uit elkaar gaan?”

Al dit soort vragen kunnen tijdens prenuptial mediation besproken worden. Wanneer het toch anders loopt als verwacht, is het prettig om zaken duidelijk op papier te hebben. De verwachtingen zijn helder en dit voorkomt teleurstellingen of onduidelijkheden op het moment dat het nodig is.

Prenups

Prenups is officieel een afkorting van prenuptial agreement. Hieronder verstaan we een contract dat wordt aangegaan voordat jullie gaan samenwonen of trouwen. Prenups gaan verder dan alleen huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

De achterliggende gedachte is dat jullie achteraf geen discussies kunnen krijgen als jullie vooraf je verwachtingen vastlegt. Tijdens prenuptial mediation gaan jullie onder begeleiding van een gekwalificeerde mediator het gesprek aan met elkaar. Jullie staat stil bij wat jullie wel en niet van elkaar verwacht. Wat vinden jullie belangrijk van de invulling van jullie gezamenlijke leven? De mediator zal jullie allebei bijstaan en het gesprek sturen waar nodig.

Wanneer zijn prenups nog meer aan te raden?

Prenups zijn voor iedereen heel nuttig. Het verschaft duidelijkheid en zorgt ervoor dat u precies van elkaar weet wat de ander belangrijk vindt. Dit wordt zorgvuldig vastgelegd zodat hier op een later tijdstip geen discussie over kan ontstaan.

Er zijn een aantal gevallen waarbij prenups bij uitstek nuttig zijn:

  • Er zijn kinderen uit een eerdere relatie in het spel;
  • Er zijn erfenissen en/of schenkingen te verwachten;
  • Eén van beiden heeft een aanzienlijk hoger inkomen dan de ander;
  • De één heeft een hoger eigen vermogen dan de ander;
  • Als u onafhankelijk van elkaar wilt blijven op financieel gebied;
  • Indien er een mogelijk financieel risico is op zakelijk gebied.

Dit is slechts een kleine opsomming van mogelijke redenen voor een prenups. Het kan goed zijn dat jullie situatie hier niet genoemd staat. Maar dat wil niet zeggen dat wij jullie niet kunnen helpen. Wij staan jullie graag bij! Neem contact op met een van onze mediators en wij informeren jullie graag over prenuptial mediation.

Contact

Neem gerust contact op met een van onze mediators, wij informeren jullie graag over prenuptial mediation.