Als je gaat scheiden is dat geen fijne situatie. Het is moeilijk om begrip voor elkaar op te brengen. Ineens hebben jullie eigen belangen in plaats van jarenlang een gezamenlijk belang te hebben gehad. Omdat er veel emoties spelen en onzekerheid is, ontstaan snel discussies. Hierdoor starten veel mensen een procedure bij de rechter. Als je niet wilt dat een rechter die jullie niet kent een beslissing neemt over een persoonlijk en heel belangrijk deel van je leven, dan is mediation een goede oplossing.

Echtscheidingsmediation

Als je besluit uit elkaar te gaan is dit al vervelend genoeg. Een mediator kan ervoor zorgen dat jullie allebei met een tevreden gevoel uit de scheiding komen. Er worden afspraken gemaakt waarmee jullie beiden verder kunnen en waarbij naar alle belangen (dus ook die van eventuele kinderen) wordt gekeken. Er ontstaat dan een win-win situatie in plaats van de loose-loose situatie die meestal ontstaat na een scheiding bij de rechter. De uitkomst van procederen blijft namelijk altijd onzeker en vaak horen we dat na afloop van een procedure eigenlijk niemand tevreden is en iedereen zich een verliezer voelt.

Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger – zoals bijvoorbeeld een advocaat – en zal ook geen standpunt innemen – zoals een rechter. Een mediation bij echtscheiding werkt alleen als beide partijen op deze manier het huwelijk willen beëindigen. Mediation is namelijk vrijwillig en kan niet worden afgedwongen.

Mediator voor scheiding

Ook als je nog niet de keuze hebt gemaakt om te scheiden, is het handig om naar een advocaat-mediator te gaan. Soms weten mensen nog niet zeker of zij willen scheiden. Ook dan kan het handig zijn om naar een mediator te gaan. Zo kan besproken worden waar het pijnpunt zit en eventuele onzekerheden worden besproken. Onzekerheden over wat hen te wachten staat. Bijvoorbeeld financiën, hoe vaak zijn de kinderen bij mij, huisvesting etc.

Mediator bij scheiding

Het voordeel van mediation is dat je in samenspraak het huwelijk beëindigd, zoals je het ook bent begonnen en zodat jullie na de scheiding ook nog door één deur kunnen. Er zijn geen winnaars en verliezers. Daarbij besparen jullie kosten voor twee advocaten en tijd, geld en energie ten opzichte van langdurige juridische procedures, waarbij na afloop eigenlijk niemand tevreden is met de uitkomst en er alleen maar verliezers zijn.

Een mediator zorgt ervoor dat je de benodigde praktische, juridische en fiscale informatie krijgt en  de wensen en belangen van jullie beiden worden achterhaald en besproken. De mediator biedt ondersteuning bij het maken van afspraken. Dit alles met het doel dat jullie de scheiding samen tot een goed einde brengen. Het begin van een huwelijk heb je immers samen in de hand, waarom het einde dan niet.

Voorbeelden van onderwerpen die in mediation geregeld kunnen worden

Jullie bepalen wat er wordt besproken tijdens de mediationgesprekken. Veelvoorkomende onderwerpen zijn:

Kinderen

Jullie zijn weliswaar geen partners meer, maar blijven wel samen ouders van jullie kind(eren). Door samen op respectvolle wijze uit elkaar te gaan, is er meer rust voor de kinderen en zorg je dat ze snel hun normale leven weer op kunnen pakken. Met mediation hoef je geen rechtszaken over hun rug uit te vechten en maak je het niet onnodig zwaarder voor ze dan nodig. Lees hier meer over mediation voor ouders en het maken van het verplichte ouderschapsplan.

Financiën

Een scheiding heeft ook veel financiële gevolgen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan jullie pensioen. Tijdens mediationgesprekken merken wij vaak dat de onzekerheid over wat je te besteden hebt een belangrijke rol speelt. Er spelen vragen zoals: “Hoeveel heb ik straks te besteden voor mijn woning?” “Kunnen de kinderen nog wel op hun sport blijven?” of “kunnen we volgend nog op vakantie?”. Wanneer hier duidelijkheid over is, zie je vaak dat andere discussies makkelijker worden opgelost.

Niet iedereen heeft even veel zicht op de financiën, bijvoorbeeld omdat een van jullie altijd de financiën heeft gedaan, of een boekhouder. Bij mediation kan, indien gewenst, samengewerkt worden met een financieel adviseur. Dit kan een onafhankelijke adviseur zijn, maar ook jullie eigen boekhouder. Zo weet je zeker dat ook de financiële en fiscale afwikkeling van jullie huwelijk zo soepel mogelijk verloopt.

Alimentatie

Mogelijk heeft een van jullie recht op kinder- en/of partneralimentatie. Jullie kunnen hier zelf afspraken over maken. Desgewenst kunnen onze mediators een berekening maken op basis van jullie omstandigheden, zodat jullie een inschatting kunnen maken van de eventuele alimentatie. Uiteraard staat het jullie vrij om een ander bedrag af te spreken of hier zelfs van af te zien. Een groot verschil met een juridische procedure, is dat een rechter enkel een alimentatiebedrag op basis van de vastgestelde normen berekent en niet zal kijken naar jullie persoonlijke omstandigheden of eventuele veranderingen in de toekomst. Dit kunnen jullie in mediation wel afspreken. Daarmee kan dus maatwerk worden geleverd waarvoor in een procedure geen ruimte is.

Woning

Of je nu in een huur- of koopwoning woont, afspraken maken over de woonruimte wordt vaak als lastig ervaren. Jullie willen immers allebei een dak boven je hoofd hebben. De krapte op de woningmarkt maakt dit niet makkelijker. Het kan lang duren voordat er een andere woonruimte beschikbaar is. Wat doen jullie in de tussentijd? Om onnodige spanningen te voorkomen, is het prettig als jullie hier samen afspraken over kunnen maken.

Verdeling

Misschien hebben jullie al geprobeerd om de spullen en andere gezamenlijke bezittingen te verdelen. Het kan gaan om de inboedel, de auto, polissen, bankrekeningen, de woning, etc. Misschien zien jullie zelf door de bomen het bos niet meer. Waar jullie het niet over eens zijn, kan uiteraard besproken worden om zo te proberen hier afspraken over te maken.

Als er overeenstemming is bereikt, is het belangrijk dat dit goed wordt vastgelegd in een convenant. Dit convenant kan worden opgesteld door onze advocaat-mediator. De mediator is er ook bedacht op dat alles dat geregeld moet worden aan de orde komt, want als er zaken onverdeeld blijven kan het zijn dat dit in de toekomst nog moet gebeuren. Dit willen jullie nu juist voorkomen. Geen losse eindjes.

Huwelijkse voorwaarden

Hebben jullie huwelijkse voorwaarden? Dan ga je er misschien van uit dat jullie het goed geregeld hebben. Toch blijkt regelmatig dat de gewenste regelingen niet overeenkomen met de overeengekomen voorwaarden. Veel mensen hebben geen idee van wat hun huwelijkse voorwaarden inhouden. Juist dan is het handig om met een advocaat-mediator deze voorwaarden te bespreken, zodat jullie kunnen zien of er misschien iets anders afgesproken moet worden. Dit kan dus ook als je niet gaat scheiding, maar tussentijds omdat jullie situatie of wensen zijn veranderd. Het is dan prettig om bij een mediator te bespreken wat je wilt veranderen en waarom, zodat je dit bij een notaris kunt laten vastleggen.

Kan mediation ook als een van de ex-partners nog erg boos/verdrietig is?

Ja, mits diegene er wel voor open staat om mediation te starten. Emoties horen bij een echtscheiding. Juist bij een scheiding kan het zo zijn dat een van jullie al verder is in het verwerkingsproces. Bijvoorbeeld omdat diegene de beslissing heeft genomen om te scheiden. De mediator kan de emoties die zij ziet tijdens het gesprek (bijvoorbeeld boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid) benoemen en bespreken. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaar, waardoor dit het vinden van een oplossing makkelijker maakt. Dus ook als een van de ex-partners nog boos of verdrietig is, is mediation een goede manier om goed uit elkaar te gaan.

Waarom een advocaat-mediator?

Een scheiding is naast een emotioneel, ook een juridisch proces. Onze mediators hebben een juridische achtergrond en zijn specialist in het familierecht. Zij kunnen jullie dan ook goed informeren over de juridische gevolgen van de scheiding en de afspraken die gemaakt worden. Zo weten jullie zeker dat de vaststellingsovereenkomst (waarin de afspraken die jullie hebben gemaakt worden vastgelegd, ook wel convenant genoemd) en het verplichte ouderschapsplan voldoen aan alle juridische vereisten. Dit kan veel nare verassingen in de toekomst voorkomen. In de praktijk zien we vaak dat convenanten die niet volledig zijn, uiteindelijk toch nog resulteren in vervelende procedures. Het is dus belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden en dit door een deskundig en ervaring advocaat-mediator te laten opstellen.

Scheiding officieel regelen

Als jullie getrouwd zijn dan is het noodzakelijk om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechter. Alleen een advocaat mag dit verzoek indienen. Een mediator die geen advocaat is, moet een advocaat inschakelen die het verzoek tot echtscheiding opstelt en bij de rechtbank indient. Omdat onze advocaat-mediators het verzoek zelf kunnen maken en indienen, scheelt dit u extra kosten voor een advocaat en een extra stap in het proces.

De scheidingsprocedure verloopt schriftelijk en via de advocaat-mediator, hiervoor hoeft u dus niet naar de rechtbank. Als jullie niet getrouwd of geregistreerd partners zijn is het vastleggen van de afspraken niet altijd verplicht, maar ook dan is het verstandig om de afspraken die jullie hebben gemaakt vast te leggen. Lees daarover hier meer.

Ook bij geregistreerd partnerschap

Het bovenstaande is ook van toepassing voor een geregistreerd partnerschap.

Mediators