Home » Mediation » Mediator bij scheiding

Mediator bij scheiding

Jullie liggen in scheiding en dat is geen fijne situatie. Het is moeilijk om begrip voor elkaar op te brengen. Ineens hebben jullie eigen belangen in plaats van jarenlang een gezamenlijk belang te hebben gehad. Omdat er veel emoties spelen en onzekerheid is, ontstaan snel discussies. Hierdoor starten veel mensen een procedure bij de rechter. Als jullie niet willen dat iemand zoals een rechter die jullie niet kent een beslissing neemt over een persoonlijk deel van jullie leven, dan is mediation een goede oplossing.

Echtscheidingsmediation

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan is dit al vervelend genoeg. Een mediator kan ervoor zorgen dat jullie allebei met een tevreden gevoel uit de scheiding komen. Er worden afspraken gemaakt waarmee jullie beiden verder kunnen en waarbij naar alle belangen (dus ook die van eventuele kinderen) wordt gekeken. Er ontstaat dan een win-win situatie in plaats van de loose-loose situatie die er meestal ontstaat na een scheiding bij de rechter. De uitkomst van procederen blijft namelijk altijd onzeker.

Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger – zoals bijvoorbeeld een advocaat – en zal ook geen standpunt innemen – zoals een rechter. Een mediation bij echtscheiding werkt alleen als beide partijen op deze manier het huwelijk willen beëindigen. Mediation is namelijk vrijwillig en kan niet worden afgedwongen.

Mediator voor scheiding

Ook als je nog niet de keuze hebt gemaakt om te scheiden, is het handig om naar een advocaat-mediator te gaan. Soms weten mensen nog niet zeker of zij willen scheiden. Ook dan kan het handig zijn om naar een mediator te gaan. Zo kan besproken worden waar het pijnpunt zit en eventuele onzekerheden worden besproken. Onzekerheden over wat hen te wachten staat. Bijvoorbeeld financiën, hoe vaak zijn de kinderen bij mij, etc. Heel normaal, goed om te bespreken. Er hoeft niet direct een keuze te worden gemaakt om te scheiden. Advocaat-mediator laagdrempeliger, kan over zowel mediation als procedure informeren/adviseren. Komt regelmatig voor dat mensen nog samen verder gaan.

Mediator bij scheiding

Het voordeel van mediation is dat jullie in samenspraak het huwelijk beëindigen, zodat jullie na de scheiding ook nog door één deur kunnen. Er zijn geen winnaars en verliezers. Daarbij besparen jullie kosten voor twee advocaten en tijd, geld en energie voor langdurige juridische procedures.

Een mediator bij een scheiding zorgt ervoor dat de informatie helder is en dat de wensen en belangen van jullie beiden duidelijk zijn. De mediator biedt ondersteuning bij het maken van afspraken. Dit alles met het doel dat jullie de scheiding samen tot een goed einde brengen. Het begin van een huwelijk heb je immers samen in de hand, waarom het einde dan niet.

Voorbeelden van onderwerpen die in mediation geregeld kunnen worden

Jullie bepalen wat er wordt besproken tijdens de mediationgesprekken. Veelvoorkomende onderwerpen zijn:

Kinderen

Jullie zijn weliswaar geen partners meer, maar jullie blijven wel samen ouder van jullie kind(eren). Door samen op respectvolle wijze uit elkaar te gaan, is er meer rust voor de kinderen en zorg je dat ze snel hun normale leven weer op kunnen pakken. Met mediation hoef je geen rechtszaken over hun rug uit te vechten en maak je het niet onnodig zwaarder voor ze dan het al is. Lees hier meer informatie over mediation voor ouders en het maken van het verplichte ouderschapsplan.

Financiën

Een scheiding heeft ook veel financiële gevolgen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan jullie pensioen. Tijdens mediationgesprekken merken wij vaak dat de onzekerheid over wat je te besteden hebt een belangrijke rol speelt. Er spelen vragen zoals: “Hoeveel heb ik straks te besteden voor mijn woning?” “Kunnen de kinderen nog wel op hun sport blijven?” of “kunnen we volgend nog op vakantie?”. Wanneer hier duidelijkheid over is, zie je vaak dat andere discussies makkelijker worden opgelost.

Niet iedereen heeft altijd even veel zicht op de financiën, bijvoorbeeld omdat een van jullie altijd de financiën heeft gedaan, of een boekhouder. Bij mediation kan er, indien gewenst, samengewerkt worden met een financieel adviseur. Dit kan een onafhankelijke adviseur zijn, maar ook jullie eigen boekhouder. Zo weten jullie zeker dat ook de financiële afwikkeling van jullie huwelijk zo soepel mogelijk verloopt.

Alimentatie

Mogelijk heeft een van jullie ook recht op kinder- en/of partneralimentatie. Jullie kunnen hier zelf afspraken over maken. Als jullie dat willen kunnen onze mediators een berekening maken op basis van jullie omstandigheden, zodat jullie een inschatting kunnen maken van de eventuele alimentatie. Uiteraard staat het jullie vrij om een ander bedrag af te spreken of hier zelfs van af te zien. Een groot verschil met een juridische procedure, is dat een rechter enkel een vast bedrag berekent en niet zal kijken naar al jullie persoonlijke omstandigheden of eventuele veranderingen in de toekomst. Dit kunnen jullie in mediation wel afspreken.

Woning

Of jullie nu in een huur- of koopwoning wonen, afspraken maken over de woonruimte wordt vaak als lastig ervaren. Jullie willen immers allebei een dak boven je hoofd hebben. De krapte op de woningmarkt maakt dit niet makkelijker. Het kan lang duren voordat er een andere woonruimte beschikbaar is. Wat doen jullie in de tussentijd? Om onnodige spanningen te voorkomen, is het prettig als jullie hier samen afspraken over kunnen maken.

Verdeling

Misschien hebben jullie al geprobeerd om de spullen en andere gezamenlijke bezittingen te verdelen. Het kan gaan om de inboedel, de auto, polissen, bankrekeningen, de woning, etc. Misschien zien jullie zelf door de bomen het bos niet meer. Waar jullie het niet over eens zijn, kan uiteraard besproken worden.

Als er overeenstemming is bereikt, is het belangrijk dat dit goed wordt vastgelegd in een convenant. Dit convenant kan worden opgesteld door een van onze advocaat-mediators. De mediator is er ook bedacht op dat alles aan de orde komt, want als er zaken onverdeeld blijven kan het zijn dat dit in de toekomst nog moet gebeuren. Dit willen jullie juist voorkomen.

Huwelijksvoorwaarden

Hebben jullie huwelijksvoorwaarden? Dan ga je er misschien van uit dat jullie het goed geregeld hebben. Toch blijkt regelmatig dat jullie wat anders willen dan waar jullie voor getekend hebben. Juist dan is het handig om met een advocaat-mediator deze voorwaarden te bespreken, zodat jullie kunnen zien of er misschien iets anders afgesproken moet worden.

Kan mediation ook als een van de ex-partners nog erg boos/verdrietig is?

Ja, mits diegene er wel voor open staat om mediation te starten. Emoties horen bij een echtscheiding. Juist bij een echtscheiding kan het zo zijn dat een van jullie al verder is in het verwerkingsproces. Bijvoorbeeld omdat diegene de beslissing heeft genomen om te scheiden. De mediator kan de emoties die zij ziet tijdens het gesprek (bijvoorbeeld boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid) benoemen en bespreken. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaar, waardoor dit het vinden van een oplossing vaak makkelijker maakt. Dus ook als een van de ex-partners nog boos of verdrietig is, is mediation een goede manier om goed uit elkaar te gaan.

Waarom een advocaat-mediator?

Een scheiding is naast een emotioneel, ook een juridisch proces. Onze mediators hebben allemaal een juridische achtergrond en zijn specialist in het familierecht. Zij kunnen jullie dan ook goed informeren over de juridische gevolgen van de echtscheiding en de afspraken die gemaakt worden. Zo weten jullie zeker dat de vaststellingsovereenkomst (waarin de afspraken die jullie hebben gemaakt worden vastgelegd) en het verplichte ouderschapsplan voldoen aan alle juridische vereisten. Dit kan veel nare verassingen in de toekomst voorkomen.

Scheiding officieel regelen

Als jullie getrouwd zijn dan is het noodzakelijk om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechter. Alleen een advocaat mag dit verzoek indienen. Aangezien onze mediators ook advocaten zijn, kunnen zij dit verzoek voor jullie indienen. Een mediator die geen advocaat is, moet een advocaat inschakelen die het verzoek tot echtscheiding opstelt en bij de rechtbank indient. Omdat onze advocaat-mediators het verzoek zelf kunnen maken en indienen, scheelt dit u mogelijk extra kosten voor een advocaat.

Het laten vastleggen van de gemaakte afspraken verloopt schriftelijk en via de advocaat-mediator, hiervoor hoeft u dus niet naar de rechtbank. Als jullie niet getrouwd of geregistreerd partners zijn is het vastleggen van de afspraken niet altijd verplicht, maar ook dan is het verstandig om de afspraken die jullie hebben gemaakt vast te leggen. Lees daarover hier meer.

Ook bij geregistreerd partnerschap

Het bovenstaande is ook van toepassing voor een geregistreerd partnerschap.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.