Home » Mediation » Collaborative divorce (overlegscheiden)

Collaborative divorce (overlegscheiden)

Wat is collaborative divorce

Als een huwelijk eindigt is dit verdrietig voor alle betrokken partijen. Collaborative divorce is een relatief nieuwe wijze van conflictoplossing en is bedoeld voor mensen die graag samen in overleg uit elkaar willen, maar ook de steun en bijstand van een eigen advocaat willen gebruiken en om die reden (liever) niet voor mediation kiezen.

Bij collaborative divorce/overlegscheiding combineert de voordelen van mediation (openheid van zaken en vertrouwelijkheid) en procederen (ieder een eigen advocaat die adviseert en de cliënt ondersteunt). Willen je voorkomen dat je tegenover elkaar komt te staan in de rechtszaal, maar is mediation voor geen goede oplossing omdat je wel graag een eigen advocaat wilt? Dan kan een overlegscheiding een uitkomst zijn waarmee langdurende, kostbare en energievretende procedures voorkomen kunnen worden.

De collaborative divorce wordt gekenmerkt door:

  • vertrouwelijkheid
  • openheid
  • transparantie
  • duurzame oplossingen
  • samen afspraken maken
  • deskundige begeleiding
  • eigen advocaat
  • geen rechtszaak

Anders dan mediation

Begeleiding bij een echtscheiding is maatwerk. Er spelen veel emoties en vaak moeten er ingewikkelde knopen worden doorgehakt. Hierdoor kunnen jullie in plaats van een mediatior behoefte hebben aan begeleiding door een coach en advies van een eigen advocaat. En bij grote financiële belangen kan ook behoefte zijn aan het advies van andere professionals zoals een financieel adviseur of fiscalist.

Bij deze vorm van scheiden maak je gebruik van de openheid en vertrouwelijkheid van mediation maar hebben jullie allebei een eigen advocaat. Daar waar een mediator neutraal en onafhankelijk moet zijn, kan je advocaat partijdig zijn en eenzijdig adviseren. Deze advocaat is er dus voor jouw belangen, maar strijdt niet tegen de ander. Dit wordt ook uitdrukkelijk zo afgesproken. Hierdoor wordt een gespannen situatie zoals deze kan ontstaan bij een juridische procedure voorkomen. Het doel van deze vorm van scheiden is door middel van constructief overleg de scheiding te begeleiden.

Hierbij is het uitgangspunt dat het scheidingsproces op een respectvolle wijze plaatsvindt en tot een goed einde wordt gebracht, zonder dat hier langlopende rechtszaken mee gemoeid zijn. Hierdoor kun je het hele proces sneller afronden en is er ruimte voor elkaars persoonlijke wensen en belangen. Het grote voordeel hiervan is dat de afspraken die je maakt door beide partners gedragen worden en niet worden beperkt door de juridische mogelijkheden die een rechter heeft. Je bepaalt zelf hoe jullie leven (en dat van jullie kinderen) er na de scheiding uit gaat zien, en niet een rechter die jullie niet kent, maar wel een knoop moet doorhakken over heel belangrijke onderdelen van jullie leven. Waarom zou je wel zelf bepalen hoe je huwelijk er uit ziet, maar de gevolgen van de scheiding uit handen geven.

Team

Het proces van collaborative divorce is open en transparant, en de partners leggen alle benodigde en relevante informatie op tafel. De cliënten en hun advocaten vormen het basisteam. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt, begeleiden de onderhandelingen tussen partijen en zien er verder op toe dat de overlegscheiding aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt.

Naast jullie advocaten wordt er een coach/psycholoog bij betrokken die meestal ook als gespreksleider fungeert. Zo nodig kan het team worden uitgebreid met een financieel deskundige zoals een fiscalist of een accountant. Met dit team – al dan niet in de volledige samenstelling – hebben jullie gesprekken wordt wat jullie wensen, verwachtingen en belangen zijn. De professionals die deelnemen aan jullie scheidingsproces tekenen ook de deelnemingsovereenkomst, zodat de vertrouwelijkheid blijft gewaarborgd.

Deelnemingsovereenkomst

Aan de start van jullie scheidingstraject tekenen jullie een deelnemingsovereenkomst waarin afspraken over het proces worden vastgelegd. Hierin spreken jullie onder andere af dat jullie de intentie hebben om samen tot afspraken te komen en dat jullie zolang jullie met elkaar in gesprek zijn geen procedure zullen starten. Dit geeft rust en zorgt voor een respectvolle en integere afwikkeling van jullie scheiding. Alle betrokkenen geven ook aan gemotiveerd te zijn om het proces tot een goed einde te brengen en zich hiervoor te zullen inspannen.

Niet getrouwd? Toch een overlegscheiding mogelijk

Ook als je niet getrouwd bent en uit elkaar gaat kun je voor een overlegscheiding kiezen. Met name als er kinderen in het spel zijn kan een overlegscheiding zeer nuttig zijn. Want juist dan is het belangrijk om het gezag, de alimentatie en de omgangsregeling zo te regelen dat jullie allebei tevreden zijn. Dit kan veel (vaak onnodige) conflicten in de toekomst voorkomen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Cleerdin & Hamer advocaten streeft ernaar om jullie scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden wij naast mediation ook collaborative divorce aan. Glenda Raap is collaborative advocaat en verbonden aan de VvCP, de vereniging voor collaborative practice: www.vvcp.nl.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Collaborative divorce advocaten