Home » Mediation » Bemiddeling bij familieconflicten

Bemiddeling bij familieconflicten

Het kan in alle families gebeuren; een familieruzie. Van exploderende ruzies tot familieleden die elkaar negeren. Familieconflicten zijn niet altijd even goed zichtbaar, maar desalniettemin erg vervelend voor alle betrokkenen. Het gezin of de familie speelt voor heel veel mensen een grote rol in hun leven. Daarom is het des te vervelender als in dit verband een conflict ontstaat. Het kan veel leed veroorzaken. Bij familieconflicten is het niet altijd makkelijk om toenadering te zoeken. Onze mediators kunnen jullie helpen om familieconflicten te benoemen en gezamenlijk deze familieruzie op te lossen.

De redenen voor conflicten kunnen erg verschillen. Voorbeelden hiervan zijn conflicten die ontstaan naar aanleiding van een scheiding binnen de familie, onenigheid over de afwikkeling van een erfenis/nalatenschap of conflicten die te maken hebben met het besturen of werken in een familiebedrijf. Uiteraard zijn er nog veel meer belangrijke redenen te noemen waarom er een conflict kan ontstaan.

Conflicten binnen de familie

Een conflict binnen de familie levert vaak veel vervelende situaties op. Niet alleen voor de mensen die een conflict met elkaar hebben, maar voor alle familieleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een zoon zijn ouders niet meer wilt zien. Dit kan erg vervelend zijn op verjaardagen, een jubileum of andere situaties waarbij de hele familie bij elkaar komt. Naast het feit dat een dergelijk conflict op zich al erg vervelend is, kunnen er hierdoor ook andere ruzies ontstaan in de familie. Zo kunnen familieleden zich (bewust of onbewust) gedwongen voelen om een kant te kiezen, of kan het voorkomen dat familieleden elkaar de schuld geven van het oorspronkelijke conflict. Niet altijd heeft iedereen door dat de (klein)kinderen of andere familieleden hier vaak de dupe van zijn. In zulke gevallen kan het prettig zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens een mediationgesprek kunnen dergelijke spanningen worden benoemd en besproken.

Erfenis

Een onderwerp waar helaas vaker familieruzies over ontstaan zijn erfenissen. Omdat er in deze rouwperiode veel emoties spelen en er vaak meerdere nabestaanden zijn die niet altijd op goede voet met elkaar staan, ontstaat een licht ontvlambare situatie. Het wordt pas helemaal lastig als het testament niet geheel duidelijk is en jullie vinden dat het anders moet worden geïnterpreteerd. Toch worden jullie als het ware gedwongen om dit met elkaar op te lossen. Door het inschakelen van een mediator kan de nalatenschap toch vaak snel worden afgewikkeld. Zo kan worden voorkomen dat het rouwproces wordt overschaduwd door een ruzie om de erfenis. Een procedure kan namelijk jaren duren.

Familiebedrijf

Een samenwerking met familieleden kan heel prettig zijn, echter kunnen hier de spanningen ook snel oplopen. Bijvoorbeeld wanneer een van de familieleden een nieuwe rol inneemt binnen het bedrijf, als er sprake is van opvolging, of als er onenigheid ontstaat over beslissingen die moeten worden genomen. Anders dan met gewone collega’s hebben familieleden ook buiten het werk met elkaar te maken. Dit kan deze conflicten erg ingewikkeld maken. Bovendien kunnen conflicten ook nog effect hebben op het bedrijf/de bedrijfsvoering.

Reden genoeg om deze conflicten snel en effectief aan te pakken.

Inschakelen familie mediator

Het is het doel van de mediator om op een onafhankelijke manier te bemiddelen bij de gesprekken met de familieleden die betrokken zijn bij het conflict. De eventuele emoties die hierbij komen kijken worden door de mediator in de gaten gehouden en onder de aandacht gebracht. De mediator heeft een begeleidende rol in het samen zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Voorwaarden voor mediation

Aangezien iedereen vrijwillig meewerkt aan de conflictbemiddeling is het van belang dat alle familieleden vertrouwen hebben in de mediator en diens onafhankelijkheid. De mediator werkt immers voor alle betrokken familieleden. Hij of zij velt geen oordeel, dringt geen oplossing op en neemt geen besluiten.

Anders dan een procedure bij de rechter

Als jullie graag willen dat het conflict wordt opgelost, is mediation een goede optie. In tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank kan er gekeken worden naar de belangen van partijen. Zo kunnen jullie samen komen tot een duurzame oplossing. Er wordt dus veel aandacht besteed aan het de-escaleren van het conflict. In een procedure is dit niet het doel. Hierbij wordt de rechter slechts gevraagd om een knoop door te hakken. Dit maakt dat conflicten verharden en dus vaak zullen escaleren.

Het is dus niet het doel om een zaak te “winnen” zoals in een procedure bij de rechtbank. Het gaat erom dat u met behulp van de mediator er samen uitkomt. Daarnaast scheelt het ook enorm veel kosten en tijd als jullie kiezen voor een mediator aangezien niet iedereen een eigen advocaat in de arm hoeft te nemen en langdurige juridische procedures uitblijven. 

Familieconflict oplossen met een mediator

Wilt ook u uw conflicten oplossen en laten begeleiden door een mediator? Wij hebben meerdere mediators in dienst die graag voor u klaar staan. Neem contact met ons op voor overleg of een afspraak.