Home » Mediation » Arbeidsrechtmediation

Arbeidsrechtmediation

Werk is voor veel mensen belangrijk. Naast dat het geld oplevert, heeft werken vaak een belangrijke sociale rol. De werkomgeving kan daardoor aanvoelen als een tweede thuis. Maar waar meerdere mensen samen werken is de kans op conflicten aanwezig. Een verstoorde arbeidsrelatie kan grote impact hebben. Op zowel de werknemer als de werkgever. Als relaties op de werkvloer verstoord raken dan heeft dit uiteindelijk invloed op het gehele bedrijf. Dit is niet wenselijk. Ook kan de verstoring ervoor zorgen dat iemand ziek wordt. Kortom het is van groot belang conflicten effectief op te lossen. Hierbij kan arbeidsrechtmediation een grote rol spelen.

Wat is mediation?

Gerechtelijke procedures duren vaak lang, kosten veel geld en hierbij zijn er altijd “winnaars” en “verliezers”. Het uitgangspunt van mediation is om in goed overleg tot afspraken te komen en te kijken naar de wederzijdse belangen. Door naar elkaars standpunten te luisteren, ontstaat er begrip en ruimte voor oplossingen. Wellicht kunnen jullie een oplossing vinden die voor jullie allebei voordelig is en zo dus een win-win situatie creëren. Dit alles onder de leiding van een onafhankelijke professionele gespreksleider, een arbeidsrechtmediator.

Wanneer naar de mediator?

Onze mediator kan jullie in verschillende situaties deskundig, snel en effectief begeleiden naar een oplossing waar jullie allebei achter staan. Voorbeelden van situaties waarbij zij jullie kan begeleiden zijn;

Het herstellen van een verstoorde werkrelatie

Soms kunnen (kleine) onenigheden resulteren in een situatie waarbij jullie niet meer prettig met elkaar samenwerken. Dit kan heel vervelend zijn, omdat jullie eigenlijk wel met elkaar verder willen of soms zelfs moeten. Dit kan het geval zijn tussen een werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling. Om de lucht te klaren en weer als van ouds verder samen te werken, kunnen gesprekken met een mediator helpen.

Een groeiend verschil van inzicht in het functioneren of in de wijze van samenwerken

Ook kan het gebeuren dat jullie verschillend denken over het eigen functioneren of dat van de werkgever of werknemer. Misschien vind jij als werknemer dat je al een hele tijd goed functioneert, maar dat hier geen gevolg aan wordt gegeven. Denk hierbij aan een salarisverhoging, een andere functie of meer verantwoordelijkheden. Ook kan je als werkgever juist van mening zijn dat de werknemer niet goed functioneert. Wat de reden van dit verschil in inzicht ook is, het is goed om dit bespreekbaar te maken.

Een geschil binnen een maatschap of een ander professioneel samenwerkingsverband

Wanneer jullie nauw samenwerken of zelfs een bedrijf besturen, is het belangrijk dat jullie onderlinge relatie niet verstoort raakt. Wanneer dit wel het geval is, is het van groot belang dat dit snel wordt opgelost. Een conflict tussen jullie raakt namelijk vroeg of laat het hele bedrijf.

Arbeidsconflicten waarbij meerdere personen of partijen betrokken zijn

Er kunnen bij conflicten ook meer dan twee personen betrokken zijn. Denk hierbij aan conflicten op een afdeling. Hierbij worden vaak kanten gekozen, waardoor de conflicten nog verder escaleren. Om deze conflicten op te lossen is het soms nodig dat meerdere mensen met elkaar in gesprek gaan. Hierbij is het wel van groot belang dat er een neutrale gespreksleider is zoals een mediator die het gesprek goed leidt. Hierdoor is er meer ruimte om beter naar elkaar te luisteren.

Een gecompliceerde terugkeer in het werk vanuit arbeidsongeschiktheid

Zit je ziek thuis? Of heb je langere tijd ziek thuis gezeten? Dan kan het soms erg lastig zijn om weer aan het werk te gaan of hier goed over te praten met je werkgever.

Misschien heb je wel het gevoel dat er niet goed naar je word geluisterd, of dat je niet serieus wordt genomen. Hierdoor kan er een gespannen situatie ontstaan die niet goed is voor het herstel en er soms zelfs voor zorgt dat iemand nog zieker wordt. Andersom kan het ook zo zijn dat je een werknemer in dienst hebt die ziek is of is geweest. Misschien is deze al een tijd ziek en is het nog niet bekend wanneer hij of zij weer aan het werk kan. Dit brengt voor een bedrijf veel onzekerheid met zich mee. Juist dan is het belangrijk dat jullie met elkaar in gesprek gaan en blijven. Zo kunnen onzekerheden worden besproken, ontstaat er meer begrip voor elkaar en weten jullie over en weer wat jullie van elkaar kunnen verwachten. Dit creëert voor jullie allemaal de gewenste rust.

Een voornemen om de arbeidsrelatie te gaan beëindigen

Ook als jullie van mening zijn dat het beter is dat jullie niet langer werknemer-werkgever blijven, kan mediation nuttig zijn. Samen tot het besluit komen dat en onder welke voorwaarden jullie samenwerking stopt is veel minder ingrijpend dan een ontslag. Zo kunnen jullie afspraken maken en “out of the box” denken. Een mediator kan jullie hierin begeleiden. Ook heeft een ontslag in overleg een veel kleinere impact op de overige werknemers. Wanneer een ontslag wordt afgedwongen bij de rechter, kan dit namelijk een onveilig gevoel geven en zorgen voor veel onrust op de werkvloer.

Externe mediator

Sommige bedrijven hebben een mediator die ook bij hen werkt, een interne mediator. Dit kan een gevoel van partijdigheid geven, terwijl jullie je allebei prettig moeten voelen bij een mediator. Soms kan het dus handig zijn om een externe mediator in te schakelen. Anders gezegd, een mediator die niet bij jullie bedrijf werkt. Omdat onze mediator alleen voor de mediationgesprekken bij jullie betrokken is, is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

Vrijwillig en vertrouwelijk op zoek naar een oplossing

Doordat jullie allebei op vrijwillige basis deelnemen aan het mediationtraject is dit een hele effectieve manier om een conflict op te lossen. Arbeidsmediation maakt het voor jullie mogelijk om op een vertrouwelijke manier en op eigen kracht tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijk procedure waarbij de uitkomst onzeker is en er een “winnaar” en een “verliezer” is. Als jullie uiteindelijk tot een oplossing zijn gekomen dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In alle gevallen zal de overeenkomst eerst naar jullie allebei worden opgestuurd zodat jullie deze vooraf kunt doorlezen. Vervolgens zal deze op ons kantoor in aanwezigheid van jullie allebei nog worden doorgenomen en ondertekend.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wilt ook u uw arbeidsconflict oplossen en laten begeleiden door een mediator? Glenda Raap is gespecialiseerd mediator met een arbeidsrechtspecialisatie. Neem gerust contact met ons op voor overleg of een afspraak.

Arbeidsrechtmediation advocaten