Wat is de rol van een mediator?

Een mediator is een professionele onafhankelijke gespreksleider. Tijdens mediation zal de mediator zich neutraal en onpartijdig opstellen. Een mediator zorgt ervoor dat beide partijen hun standpunten en argumenten kunnen uiten. Aan de hand daarvan proberen we te komen tot de kern van de zaak en de belangen van beide partijen. Meestal zit de oplossing van een geschil immers niet in de standpunten, maar in de wederzijdse – en soms ook gezamenlijke – belangen.

Het is de bedoeling dat partijen tijdens vertrouwelijke gesprekken zelf aan een oplossing werken. De mediator kan vragen stellen om op deze manier voor beide partijen standpunten en belangen helder te krijgen. Ook kan de mediator suggesties doen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Zonder daarbij partijdig te zijn.

Een advocaat-mediator kan eveneens helpen om een juridisch geschil op te lossen. Onze mediators hebben allemaal een juridische achtergrond. Daarnaast hebben ze een specialisatie op het gebied waarbinnen zij als mediator werkzaam zijn. Onze mediators zijn lid van de Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS). Drie van onze mediators staan ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MFN).

Vrijwillig betrokken

Bij een gerechtelijke procedure bent u niet vrijwillig betrokken. U bent min of meer gedwongen u bij de rechter te verantwoorden. Een belangrijk uitgangspunt bij mediation is dat dit wel vrijwillig is. Niemand kan gedwongen worden om hieraan mee te werken. Aangezien beide partijen vrijwillig een mediation traject ingaan is men gemotiveerd om het conflict op te lossen. Daarnaast heeft een afspraak die gezamenlijk in mediation is gemaakt ook veel meer draagvlak dan een door de rechter opgelegde beslissing. Daarom blijkt in de praktijk dat mediation in veel gevallen een effectieve wijze is om conflicten op te lossen.

Mediation overeenkomst

Aan het begin van de eerste afspraak wordt een mediationovereenkomst getekend waardoor geheimhouding wordt gewaarborgd. Hierdoor kunnen beide partijen vrijuit spreken. Indien één van beide partijen een adviseur bij de gesprekken wil hebben, dan kan dit alleen als de andere partijen hiermee instemt. Ook zal die betreffende persoon deze overeenkomst moeten tekenen.

De overeenkomst zal u op voorhand door de mediator worden toegestuurd. Zo kunt u deze rustig doornemen alvorens deze te ondertekenen. Ook zal de mediationovereenkomst tijdens de eerste afspraak met u wordt besproken voordat u een handtekening zet.

Vaststellingsovereenkomst

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure hoeft u niet naar de rechter om de afspraken, die u en de tegenpartij hebben gemaakt, te bekrachtigen. Als uiteindelijk beide partijen tot een oplossing komen tijdens de mediation, dan wordt dit vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Als er een procedure loopt, zal de rechtbank over deze afspraken worden geïnformeerd.

Kosten mediation

Vaak zijn de kosten van mediation aanzienlijk lager dan de kosten van een procedure. Beide partijen maken immers gebruik van dezelfde mediator en hoeven niet allebei een advocaat in de arm te nemen. Dit voorkomt dubbele kosten maar meestal ook langdurige juridische procedures. Procedures die over het algemeen veel tijd en dus ook geld kosten.

Neem contact op voor een afspraak met één van onze mediators. Wij staan u graag bij.

Mediators