Home » Mediation

Mediation

Als jullie een conflict hebben, is het prettig als jullie dit zelf op kan lossen. Soms zijn de emoties zo hoog opgelopen dat je dit niet meer zonder hulp kan. Als je wel samen tot een oplossing wil komen, is mediation wellicht een aantrekkelijke optie.

Steeds meer mensen maken gebruik van mediation. Dit heeft verschillende redenen. Een conflict kan niet altijd opgelost worden met procederen. Soms is het echte conflict namelijk niet (alleen) juridisch, maar bijvoorbeeld ook emotioneel. Bovendien kost procederen veel geld, energie, tijd en blijft het onvoorspelbaar wat een rechter zal beslissen. Bij mediation blijven partijen zelf de baas over het conflict en de oplossing. In plaats van het conflict uit te vechten in de rechtbank, kunnen jullie via mediation samen op zoek gaan naar een oplossing die voor jullie allebei goed werkt.

Voordelen mediation

Een van de voordelen is dat personen die door middel van mediation hun conflict hebben opgelost vaak meer tevreden zijn met de uitkomst en de gemaakte afspraken vaak duurzamer zijn. Vaak zien we dat de relatie tussen de mensen verbetert, omdat zij tijdens mediation begeleid worden in de communicatie. Er ontstaat vaak meer begrip voor de elkaar. Uiteraard kunnen er ook andere voordelen genoemd worden; bijvoorbeeld dat mediation vaak sneller is dan een procedure bij de rechter en dat mediation goedkoper is.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling. Tijdens mediation proberen jullie onder begeleiding van een mediator een conflict op te lossen, of een conflict te voorkomen. Dit gebeurt tijdens zogenaamde mediationgesprekken. De mediator begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen jullie om zo samen tot een voor jullie beiden zo goed mogelijk resultaat te komen.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij de meeste conflicten kan er een mediationtraject gestart worden. Een vereiste is wel dat jullie allebei mee willen doen aan mediation. Mediaton is namelijk vrijwillig en kan niet worden afgedwongen. Mediation wordt met name veel gebruikt bij echtscheidingen, maar ook bij andere familieconflicten, arbeidsconflicten, in het strafrecht en soms zelfs voordat er een conflict is (bijvoorbeeld om goede afspraken te maken over de toekomst). Mocht je willen weten of er mediation ingezet kan worden bij jouw conflict, dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze mediators.

Kan mediation ook als een van de partijen erg boos/verdrietig is?

Ja, mits diegene er wel voor open staat om mediation te starten. Emoties horen bij mensen. De emoties (bijvoorbeeld boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid) worden gehoord, gezien en benoemd door de mediator. Hierdoor zit dit minder in de weg bij het vinden van een oplossing en maken het overleg minder beladen. Dus ook als een van beiden nog boos of verdrietig is, is mediation een goede manier om het conflict op te lossen.

Vertrouwen in mediator

Het is belangrijk dat jullie allebei vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid en deskundigheid van de mediator. Uiteraard moeten jullie allebei een goed gevoel te hebben bij de persoon die jullie kiezen.

Alleen dan kan het mediation traject tot een goed einde gebracht worden. Het is daarom belangrijk om een mediator te kiezen die goed bij jullie past. 

Wat is de rol van een mediator?

Een mediator is een professionele onafhankelijke gespreksleider. Tijdens de mediation zal de mediator zich neutraal en onpartijdig opstellen. Een mediator zorgt ervoor dat jullie je belangen en argumenten kunnen bespreken. Aan de hand daarvan proberen jullie te komen tot de kern van de zaak. Meestal zit de oplossing van een geschil immers niet in de standpunten, maar in de wederzijdse – en vaak ook gezamenlijke – belangen.

Het is de bedoeling dat jullie tijdens vertrouwelijke gesprekken zelf aan een oplossing werken. De mediator kan vragen stellen om op deze manier voor jullie standpunten en belangen helder te krijgen. Ook kan de mediator jullie aan het denken zetten over mogelijke oplossingsrichtingen waar jullie zelf misschien nog niet aan hebben gedacht.

Advocaat-mediator

Omdat de conflicten soms ook een juridisch onderdeel bevatten, is het prettig dat onze mediators tevens werkzaam zijn als advocaat. Een advocaat-mediator kan u namelijk ook helpen om, als jullie dat willen, een juridisch advies te geven. Wanneer jullie samen tot afspraken zijn gekomen, zullen onze advocaat-mediators deze juridisch goed vastleggen. Zo weten jullie precies waar jullie aan toe zijn en voorkomt dit nieuwe conflicten in de toekomst.

Onze mediators zijn lid van de Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS) en staan ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Lees meer informatie en praktische tips op https://www.verder-online.nl/

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.