Home » Mediation scheiding

Mediation scheiding

Als beide partijen het eens zijn over de te maken afspraken. Of willen proberen in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding, is het ook mogelijk om samen naar een advocaat-mediator te gaan.

Wat doet een mediation advocaat?

Die zal dan de belangen van u beiden behartigen en een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. De tussen partijen gemaakte afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot de verdeling, de kinderen en/of de alimentatie, worden door uw advocaat vastgelegd in een convenant.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om de echtgenoten met elkaar in gesprek te brengen. Om zodoende in onderling overleg tot een oplossing voor de tussen hen gerezen geschillen te komen. Dit kan ook als de onderlinge verstandhouding tussen partijen verstoord is.

Bij mediation is het de bedoeling dat partijen onder begeleiding van een professionele mediator zelf tot oplossingen en afspraken komen. Afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Uiteraard zal de advocaat-mediator partijen daarbij wijzen of de diverse (juridische en fiscale) mogelijkheden en consequenties.

Wat is het doel van mediation?

Het doel van mediation is om door middel van gesprekken onder leiding van de mediator afspraken te maken waar beide partijen zich in kunnen vinden. De ervaring leert dat afspraken die op deze manier tot stand komen meer draagvlak hebben. En tot meer tevredenheid leiden. Met name ook op langere termijn. Deze afspraken hebben partijen immers samen gemaakt en zijn niet door een rechter opgelegd.

Echtscheidingsprocedure met kinderen via mediator

Met name als er kinderen in het spel zijn, is het erg belangrijk dat partijen samen afspraken kunnen maken. Ze blijven immers als ouders van hun kinderen altijd aan elkaar verbonden.

Ook voor de betrokken kinderen is het erg belangrijk dat hun ouders met elkaar kunnen overleggen en communiceren. Over het algemeen verloopt een echtscheidingsprocedure via mediation prettiger, sneller en brengt minder kosten met zich mee.

Zeker in verhouding tot een procedure waarbij partijen ieder een eigen advocaat hebben.

Het is ook mogelijk dat (een van) beide partijen zich door een eigen advocaat of adviseur laten bijstaan in het mediationproces.

Echtscheidingsconvenant & ouderschapsplan

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en als er kinderen zijn ook in een ouderschapsplan. Hierover vindt u meer informatie onder de kopjes ‘Echtscheidingsconvenant’ en ‘Ouderschapsplan’, onder het kopje ‘Echtscheiding’.

Gespecialiseerde scheiding mediators

De familierechtspecialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten, Glenda Raap, Mirjam van der Weide en Manon van Meurs, zijn gespecialiseerde scheiding mediators en aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer