Home » Managementovereenkomst opstellen

Managementovereenkomst opstellen

Waarin onderscheidt zich de managementovereenkomst van de arbeidsovereenkomst? De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij de persoon die de managementtaken uitvoert een managementfee doorberekent aan de opdrachtgever. Dus geen loon of salaris, en ook niet in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever.

Die persoon kan een natuurlijke (privé) persoon of een rechtspersoon zijn. De overeenkomst kan schriftelijk worden vastgelegd. Maar is dat niet (wettelijk) verplicht. Een managementovereenkomst opstellen is zeker aan te raden. En een managementovereenkomst advocaat kan u hierbij van dienst zijn.

De bekende problemen bij het opstellen van een managementovereenkomst zijn de volgende.

Loonbelasting en premieheffing

Als het een zuivere opdrachtrelatie is, ontbreekt een gezagsverhouding. Een opdrachtnemer is altijd vrij het werk te doen zoals hem/haar dat goeddunkt. Vanzelfsprekend geldt die vrijheid binnen de gemaakte afspraken of het doel waartoe de opdracht dient. Ongeacht hoe het op papier staat. De belastingdienst en het UWV kijken in de eerste plaats hoe het feitelijk gaat. Er kan dus een opdracht staan, maar toch een arbeidsovereenkomst zijn.

Die arbeidsovereenkomst wordt al gauw aangenomen als ziekte en vakantie op dezelfde manier worden doorbetaald als bij een arbeidsovereenkomst. Of als de opzegtermijn aansluit bij die van de arbeidsovereenkomst. Ook wanneer de verdere bijkomende secundaire voorwaarden lijken op die van de arbeidsovereenkomst. Maar ook wanneer een beëindigingvergoeding als “gouden handdruk” is afgesproken wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de opdrachtgever.

Er wordt kritisch gekeken of de opdrachtnemer, de manager, vrijheid van handelen heeft. Vrijheid van handelen bij het uitvoeren van de opdracht. En niet in een gezagsverhouding staat tot de opdrachtgever. Zoals de werknemer ten opzichte van de werkgever.

Vragen managementovereenkomst voor opdrachtgever

De overeenkomst van opdracht is een wederkerige overeenkomst. Voor de opdrachtgever geldt de vraag ‘hoe omschrijf ik het management’? Is het een directeursfunctie, al dan niet statutair? Welke rechten en verplichtingen moet ik vastleggen? En welke spreken voor zich? Waar zit het risico van belastingheffing? Wat te doen met onkostenvergoedingen en omzetbelasting? Hoe bescherm ik mijn bedrijf na afloop? Mag er een concurrentiebeding worden opgenomen? Moet ik een relatiebeding opnemen. Hoe gaat het vervolgens met de geheimhouding? Wie betaalt de kosten van cursussen en opleidingen? En hoe regel ik aansturing van de ingehuurde manager? En hoe vrij moet die dan zijn?

Een managementovereenkomst advocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten kan u adviseren bij het opstellen van een managementovereenkomst.

Vragen managementovereenkomst voor opdrachtnemer

Voor de opdrachtnemer geldt de vraag ‘hoe regel ik mijn vrijheid’? Mag ik uit deze opdracht andere opdrachten doen? Zelfs in dezelfde branche? Wie betaalt mijn vakliteratuur? Wie betaalt mijn auto? Wat zijn de overige werkomstandigheden? Kan ik thuiswerken en/of telewerken? Moet ik wel of niet een VAR-verklaring halen? Doe ik het via een BV of op eigen naam? Wat moet ik verzekeren en welke uitsluitingen horen er in het contract?

Voor antwoorden op deze vragen kunt u bij onze gespecialiseerde advocaten terecht.

Veilig kiezen voor een managementovereenkomst

In de managementovereenkomst dient alles goed te worden beschreven. En het is aan te raden eerst te bespreken hoe de werkzaamheden feitelijk gedaan zullen worden. Om dan vervolgens te beoordelen of belastingtechnisch en civielrechtelijk veilig voor een managementovereenkomst kan worden gekozen.

Helpdesk

Voor de vraag of de opdracht gedaan moet worden via een vennootschapsrechtelijke vorm, waarbij de BV de persoon uitleent aan de opdrachtgever, kunnen twee redenen bestaan.

Managementovereenkomst & belasting

Voor loonbelasting, BTW, inkomstenbelasting en premie kunnen er gevolgen zijn. Voor de wijze waarop de beloning voor de manager wordt afgesproken. Veelal is het nog maar de vraag of het optuigen van een BV-constructie handig is. Of het opweegt tegen de vele kosten zoals accountant, inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Maar ook de BTW administratie, loonbelastinginschrijving- en het DGA-salaris. Laat uw boekhouder/accountant die posten vooraf met u bespreken.  En daarnaast de voordelen tussen de zelfstandige onderneming in privé, met daarbij de fiscale vrijstellingen, afzetten tegen de keuze voor een vennootschap.

Managementovereenkomst & civielrecht

Civielrechtelijk zal het in de hoofdzaak gaan om zaken van aansprakelijkheid. In de uitoefening van de opdracht. Mogelijk kan de opdrachtnemer in verband met meerdere soorten opdrachten een civielrechtelijk belang hebben om de verschillende activiteiten onder te brengen. Zodat er in geval van aansprakelijkheid geen wederzijdse besmetting kan optreden.

Ook hier geldt dat een goed advies, met inventarisatie van probleempunten, risicoanalyse en uitsluiting van aansprakelijkheid, al dan niet in combinatie met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de orde moet komen.

Vrijwaren privépersoon aansprakelijkheden

Een wijdverbreid misverstand is dat de BV een privépersoon altijd zal vrijwaren voor allerlei soorten aansprakelijkheden. Op belastingtechnische, milieutechnische, strafrechtelijke en strafvorderlijke gronden is echter de privépersoon, die als feitelijke leidinggevende aangemerkt kan worden, zeker niet immuun voor allerlei soorten aansprakelijkheden. Ook al worden de managementdiensten verricht via de BV-constructie.

Als die BV-constructie dan ook nog wordt beschreven met een modelovereenkomst afkomstig van internet, zonder de specifiek voor deze managementdienst aanwezige eigenaardigheden en bijzonderheden te beschrijven, dan heeft de manager, zodra hij in zwaar weer komt, hier niet veel aan.

Een arbeidsrecht advocaat van Cleerdin & Hamer geeft antwoorden op vragen over o.a. ontslag. Maar ook een functiewijziging, re-integratie en ontbinding arbeidsovereenkomst. Daarnaast helpen wij u graag bij het opstellen van uw managementovereenkomst.

Onze arbeidsrecht advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer