Indien u letselschade heeft opgelopen en er is een aansprakelijke wederpartij, heeft u recht op smartengeld; een vergoeding voor pijn en leed tengevolge van het letsel, oftewel “gederfde levensvreugde”. Het vaststellen van deze vergoeding is niet eenvoudig aangezien dergelijke schade niet altijd zichtbaar is en het bovendien lastig is om “levensvreugde” op geld te waarderen. 

Daarnaast kan de hoogte pas goed bepaald worden indien er sprake is van een medische eindsituatie, het maximale herstel is bereikt. Er zijn verschillende factoren die de hoogte van het smartengeld beïnvloeden, zoals de duur en intensiteit van de medische behandeling, de impact van de blijvende gevolgen, gemis van werk en/of hobbies, de mate van bewustheid van het lijden. Het vaststellen is een zorgvuldig traject waarbij alle individuele aspecten uitgelicht dienen te worden. Daarbij wordt ook gekeken naar uitspraken van Nederlandse rechters in vergelijkbare zaken. In ons omringende landen zien we hogere bedragen toegekend worden. Sinds enige tijd wordt die tendens in Nederland ook gevolgd en zien we de bedragen langzaam stijgen.

Letselschade advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies