Een arts of andere (para)medicus is gehouden om zich optimaal in te spannen bij de behandeling, het uiteindelijke resultaat is immers mede-afhankelijk van andere factoren dan de behandeling. Er kan veel mis gaan bij een medische behandeling. In sommige gevallen gaat het dusdanig mis dat de patiënt (blijvend) letsel oploopt of erger nog, komt te overlijden. Wanneer is de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk voor de ontstane schade? Dat is een uiterst complexe vraag, waarbij niet alleen juridische aspecten een rol spelen. Er kan immers ook sprake zijn van een complicatie, het lichaam reageerde anders dan voorzien was. De arts/behandelaar is alleen aansprakelijk indien er verwijtbaar onzorgvuldig is gehandeld. Het criterium hierbij is; heeft de betrokken arts/behandelaar gehandeld zoals van een redelijk bekwaam arts/behandelaar verwacht mag worden? Met andere woorden, zou een andere arts/therapeut het beter (of wel goed) hebben gedaan? Om deze vraag te beantwoorden wordt het volledige medisch dossier opgevraagd en vervolgens voorgelegd aan deskundige medisch adviseur. 

Er zijn verschillende trajecten die kunnen leiden tot een vergoeding van letselschade tengevolge van een medische fout. Wij kunnen op grond van ervaring en kennis een goede inschatting maken van de haalbaarheid van uw zaak. In overleg met u kiezen we het meest bij uw specifieke situatie passende traject.

Letselschade advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies