Home » Letselschade particulier » Verkeersongevallen

Verkeersongevallen

In het steeds drukker en ingewikkelder wordende netwerk van wegen, gebeuren dagelijks veel ongevallen. In 2017 raakten 21.400 personen ernstig gewond in het verkeer. In datzelfde jaar overleden 613 personen tengevolge van verkeersongevallen. De (financiële) gevolgen van dergelijke verkeersongevallen zijn vaak zeer ingrijpend. Het slachtoffer heeft verschillend opties om zijn/haar schade te verhalen.  Onze advocaten weten de juiste wegen.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen

In Nederland (en overigens ook in Europa) geldt een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Indien de derde-veroorzaker een motorvoertuig bestuurde, dan kan deze zogenaamde WAM-verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de (letsel)schade. In het geval het slachtoffer inzittende (dus niet bestuurder) was, kan ook de WAM-verzekeraar van het voertuig waarin het slachtoffer zich bevond, aansprakelijk worden gesteld.

Tegenwoordig bieden veel verzekeraars een autopolis-pakket aan waarin ook een verkeersschade-verzekering is opgenomen. Indien een dergelijke verzekering van toepassing is, kan iedere inzittende van het voertuig (ook de bestuurder) zijn of haar schade volledig verhalen op de eigen verzekeraar die op haar beurt de schade verhaalt op de aansprakelijke partij. In geval van complexe aanrijdingen, waarbij de toedracht niet duidelijk is, kan deze verzekering uitkomst bieden. De meeste verzekeraars bieden daarbij ook vergoeding voor de kosten van een letselschadeadvocaat.

In geval van complexe ongevallen, beschikt Cleerdin & Hamer overigens over diverse contacten om de toedracht te (laten) onderzoeken.

Indien u als voetganger of fietser betrokken bent bij een verkeersongeval, waarbij ook een motorvoertuig betrokken was, biedt de wetgeving (artikel 185 Wegenverkeerswet) en jurisprudentie verregaande bescherming voor de zogenaamde “zwakkere verkeersdeelnemer”.

De gemotoriseerde verkeersdeelnemer dient aan te tonen dat hem/haar rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het ontstaan van het ongeval. Dit wordt overmacht genoemd. Indien overmacht niet aannemelijk kan worden gemaakt, dient de volledige (of in ieder geval 50%) van uw schade vergoed te worden. Die bewijslast is zeer zwaar, overmacht is vrijwel nooit aan de orde. Indien het slachtoffer jonger is dan 14 jaar wordt de schade altijd volledig vergoed.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Letselschade advocaten